Detail patentu

Interferometrický systém s prostorovou nosnou frekvencí zobrazující v polychromatickém záření

CHMELÍK, R. SLABÝ, T. KOLMAN, P. DOSTÁL, Z. ANTOŠ, M.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Zařízení umožňuje holografické zobrazení předmětu vlněním nízké koherence, například bílým světlem plošného zdroje.

Klíčová slova

digitální holografický mikroskop, koherence světla, optická mikroskopie

Číslo patentu

21593

Datum zápisu

03.01.2011

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty