Patent detail

Interferometrický systém s prostorovou nosnou frekvencí zobrazující v polychromatickém záření

CHMELÍK, R. SLABÝ, T. KOLMAN, P. DOSTÁL, Z. ANTOŠ, M.

Patent type

Utility model

Abstract

Zařízení umožňuje holografické zobrazení předmětu vlněním nízké koherence, například bílým světlem plošného zdroje.

Keywords

digitální holografický mikroskop, koherence světla, optická mikroskopie

Patent number

21593

Date of registration

03.01.2011

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví

Owner

Vysoké učení technické v Brně

www

Documents