Detail publikace

PůSOBENÍ CHLORIdů NA BETON: SOUVISLOSTI, důSLEdKY, MOdELOVÁNÍ, TESTOVÁNÍ, SOUčASNÝ STAV POZNÁNÍ

TEPLÝ, B.

Originální název

PůSOBENÍ CHLORIdů NA BETON: SOUVISLOSTI, důSLEdKY, MOdELOVÁNÍ, TESTOVÁNÍ, SOUčASNÝ STAV POZNÁNÍ

Český název

PůSOBENÍ CHLORIdů NA BETON: SOUVISLOSTI, důSLEdKY, MOdELOVÁNÍ, TESTOVÁNÍ, SOUčASNÝ STAV POZNÁNÍ

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Navrhování a posuzování betonových konstrukcí je řízeno mezními stavy únosnosti (MSÚ) a použitelnosti (MSP), ve kterých jsou též zahrnuty požadavky na trvanlivost (životnost) a trvalou udržitelnost (k tomuto začíná být přihlíženo teprve v nedávné době, např. [1], [2]). Jedná se přitom o posouzení různých účinků mechanického i environmentálního zatížení; tento příspěvek je zaměřen jen na případy působení chloridů na beton, které je častou příčinou degradace železobetonových či předpjatých konstrukcí, resp. koroze ocelové výztuže

Český abstrakt

Navrhování a posuzování betonových konstrukcí je řízeno mezními stavy únosnosti (MSÚ) a použitelnosti (MSP), ve kterých jsou též zahrnuty požadavky na trvanlivost (životnost) a trvalou udržitelnost (k tomuto začíná být přihlíženo teprve v nedávné době, např. [1], [2]). Jedná se přitom o posouzení různých účinků mechanického i environmentálního zatížení; tento příspěvek je zaměřen jen na případy působení chloridů na beton, které je častou příčinou degradace železobetonových či předpjatých konstrukcí, resp. koroze ocelové výztuže

Klíčová slova

Chloridy, beton, modelování, testování

Vydáno

14.12.2019

Místo

Praha, Česká republika

ISSN

1213-3116

Periodikum

Beton TKS

Ročník

2018

Číslo

6

Stát

CZ

Strany od

62

Strany do

65

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@article{BUT156562,
 author="Břetislav {Teplý}",
 title="PůSOBENÍ CHLORIdů NA BETON: SOUVISLOSTI, důSLEdKY, MOdELOVÁNÍ, TESTOVÁNÍ, SOUčASNÝ STAV POZNÁNÍ",
 annote="Navrhování a posuzování betonových konstrukcí je řízeno mezními stavy únosnosti (MSÚ) a použitelnosti (MSP), ve kterých jsou též zahrnuty požadavky na trvanlivost (životnost) a trvalou udržitelnost (k tomuto začíná být přihlíženo teprve v nedávné době, např. [1], [2]). Jedná se přitom o posouzení různých účinků mechanického i environmentálního zatížení; tento příspěvek je zaměřen jen na případy působení chloridů na beton, které je častou příčinou degradace železobetonových či předpjatých konstrukcí, resp. koroze ocelové výztuže",
 chapter="156562",
 howpublished="print",
 number="6",
 volume="2018",
 year="2019",
 month="december",
 pages="62--65",
 type="journal article - other"
}