Detail publikace

Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA

STRÁSKÝ, J. NEČAS, R. KOLÁČEK, J.

Originální název

Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA

Český název

Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V dubnu letošního roku byla v hlavním městě státu Oregon Salem otevřena lávka spojující střed města s rekreačním ostrovem Minto. Lávka, která přemosťuje řeku Willamette, je tvořena spojitým nosníkem o pěti polích délek od 15.24 do 93.88 m. Hlavní pole je tvořeno štíhlou mostovkou tloušťky jen 0.35 m, která je zavěšena na dvou skloněných obloucích. Oblouky jsou skloněny vně – mají tedy (‘butterfly’) (‘motýlové‘) uspořádání. Mostovka je sestavena z prefabrikovaných segmentů a spřažené monolitické desky. Oblouky jsou tvořeny ocelovými rourami, obloukové síla je zachycena předpjatou mostovkou. Protože jak vnitřní, tak i krajní podpěry jsou rámově spojeny s mostovkou, lávka tvoří integrální konstrukci. Lávka bude popsána z hlediska architektonického a konstrukčního řešení, postupu stavby a statické a dynamické analýzy. Autoři vypracovali koncept řešení, architektonické řešení a provedli kontrolní statickou a dynamickou analýzu.

Český abstrakt

V dubnu letošního roku byla v hlavním městě státu Oregon Salem otevřena lávka spojující střed města s rekreačním ostrovem Minto. Lávka, která přemosťuje řeku Willamette, je tvořena spojitým nosníkem o pěti polích délek od 15.24 do 93.88 m. Hlavní pole je tvořeno štíhlou mostovkou tloušťky jen 0.35 m, která je zavěšena na dvou skloněných obloucích. Oblouky jsou skloněny vně – mají tedy (‘butterfly’) (‘motýlové‘) uspořádání. Mostovka je sestavena z prefabrikovaných segmentů a spřažené monolitické desky. Oblouky jsou tvořeny ocelovými rourami, obloukové síla je zachycena předpjatou mostovkou. Protože jak vnitřní, tak i krajní podpěry jsou rámově spojeny s mostovkou, lávka tvoří integrální konstrukci. Lávka bude popsána z hlediska architektonického a konstrukčního řešení, postupu stavby a statické a dynamické analýzy. Autoři vypracovali koncept řešení, architektonické řešení a provedli kontrolní statickou a dynamickou analýzu.

Klíčová slova

oblouk, integrální konstrukce, předpjatý beton, prefabrikované segmenty

Vydáno

22.11.2017

Nakladatel

Česká betonářská společnost ČSSI

Místo

Litomyšl

ISBN

978-80-906759-0-2

Kniha

Sborník příspěvků konference 24. Betonářské dny 2017

Číslo vydání

1

Strany od

1

Strany do

6

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT141862,
  author="Jiří {Stráský} and Radim {Nečas} and Jan {Koláček}",
  title="Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA",
  annote="V dubnu letošního roku byla v hlavním městě státu Oregon Salem otevřena lávka spojující střed města s rekreačním ostrovem Minto. Lávka, která přemosťuje řeku Willamette, je tvořena spojitým nosníkem o pěti polích délek od 15.24 do 93.88 m. Hlavní pole je tvořeno štíhlou mostovkou tloušťky jen 0.35 m, která je zavěšena na dvou skloněných obloucích. Oblouky jsou skloněny vně – mají tedy (‘butterfly’) (‘motýlové‘) uspořádání. Mostovka je sestavena z prefabrikovaných segmentů a spřažené monolitické desky. Oblouky jsou tvořeny ocelovými rourami, obloukové síla je zachycena předpjatou mostovkou. Protože jak vnitřní, tak i krajní podpěry jsou rámově spojeny s mostovkou, lávka tvoří integrální konstrukci. Lávka bude popsána z hlediska architektonického a konstrukčního řešení, postupu stavby a statické a dynamické analýzy. Autoři vypracovali koncept řešení, architektonické řešení a provedli kontrolní statickou a dynamickou analýzu.",
  address="Česká betonářská společnost ČSSI",
  booktitle="Sborník příspěvků konference 24. Betonářské dny 2017",
  chapter="141862",
  howpublished="electronic, physical medium",
  institution="Česká betonářská společnost ČSSI",
  year="2017",
  month="november",
  pages="1--6",
  publisher="Česká betonářská společnost ČSSI",
  type="conference paper"
}