Abychom se mohli neustále rozvíjet, přinášet užitečné vědecké poznatky a inovace, jsme zapojeni do mnoha projektů. Díky nim máme k dispozici potřebné zázemí, odborníky i finanční prostředky. Můžeme tak posouvat hranice vědění a být silným hráčem na poli základního, aplikovaného i smluvního výzkumu.

 • 74

  Počet projektů realizovaných v rámci  programu Horizon 2020

 • 284

  Počet podaných projektů v rámci programu Horizon Europe

 • >338 mil. Kč

  Objem finančních prostředků z programů Technologické agentury ČR (2023)

 • 135

  Počet udělených patentů a zapsaných užitných vzorů v projektech za posledních 5 let


ERC a ERC CZ projekty

Řešené projekty

Odpovědnost: Mgr. Tereza Stodolová