Detail projektu

Komplexní integrace platformy BUTCA do výuky kybernetické bezpečnosti

Období řešení: 01.09.2023 — 30.06.2024

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (2023-06-06 - nezadáno)

O projektu

Komplexní integrace platformy BUTCA do výuky kybernetické bezpečnosti

Klíčová slova
BUTCA; kybernetická bezpečnost; výuka; trénink

Označení

SR182357054/85000

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Lazarov Willi, Bc. - hlavní řešitel
Fujdiak Radek, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Martinásek Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (11.09.2023 - nezadáno)
Střední průmyslová škola Třebíč
- objednatel (11.09.2023 - nezadáno)