Detail projektu

Autonomní Inteligentní Roje Mikroplavců

Období řešení: 01.06.2020 — 31.05.2022

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - ERC CZ

- plně financující

O projektu

Zaměřujeme se na vývoj umělých funkčních samohybných nano- a mikrozařízení (tzv. mikroplavců), která reagují na vnější podněty a jsou schopna taktického chování, autonomního chování ve složitém systému, vzájemné komunikace, rojení, podobně jako primitivní organismy, a plní úkoly typu "sense-and-act". Chceme vyvinout mikroplavce schopné chemotaxe, magnetotaxe a fototaxe. We focus on the development of artificial functional self-propelled nano- and microdevices (called microswimmers), which respond to external stimuli and are capable of tactic behavior, autonomous behavior in a complex system, communicating with each other, swarming, similar to primitive organisms and perform ‘sense-and-act’ tasks. We wish to develop microswimmers capable of chemotaxis, magnetotaxis, and phototaxis.

Klíčová slova
mikroskopický přístroj; mikroplavci

Označení

LL2002

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Pumera Martin, prof. RNDr., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Energie budoucnosti a inovace
- příjemce (13.01.2020 - nezadáno)

Výsledky

VILLA, K.; VIKTOROVÁ, J.; PLUTNAR, J.; RUML, T.; HOANG, L.; PUMERA, M. Chemical Microrobots as Self-Propelled Microbrushes against Dental Biofilm. Cell Reports Physical Science, 2020, vol. 1, no. 9, p. 1-18. ISSN: 2666-3864.
Detail

HERMANOVÁ, S.; PUMERA, M. Micromachines for Microplastics Treatment. ACS Nanoscience Au, 2022, vol. 2, no. 3, p. 225-232. ISSN: 2694-2496.
Detail

ZHOU, H.; MAYORGA-MARTINEZ, C.; PANE, S.; ZHANG, L.; PUMERA, M. Magnetically Driven Micro and Nanorobots. Chemical Reviews, 2021, vol. 121, no. 8, p. 4999-5041. ISSN: 0009-2665.
Detail

USSIA, M.; URSO, M.; DOLEŽELÍKOVÁ, K.; MICHÁLKOVÁ, H.; ADAM, V.; PUMERA, M. Active Light-powered antibiofilm ZnO micromotors with chemically programmable properties. ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 2021, vol. 31, no. 2101178, p. 1-10. ISSN: 1616-301X.
Detail

YING, Y.; PLUTNAR, J.; PUMERA, M. Six-Degree-of-Freedom Steerable Visible-Light-Driven Microsubmarines Using Water as a Fuel: Application for Explosives Decontamination. Small, 2021, vol. 17, no. 23, p. 1-10. ISSN: 1613-6810.
Detail

IFFELSBERGER, C.; JELLETT, C.; PUMERA, M. 3D Printing Temperature Tailors Electrical and Electrochemical Properties through Changing Inner Distribution of Graphite/Polymer. Small, 2021, vol. 17, no. 24, p. 1-9. ISSN: 1613-6829.
Detail

JACKMAN, J.; YOON, B.; MOKRZECKA, N.; KOHLI, G.; VALLE-GONZALEZ, E.; ZHU, X.; PUMERA, M.; RICE, S.; CHO, N. Graphene Oxide Mimics Biological Signaling Cue to Rescue Starving Bacteria. ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 2021, vol. 31, no. 25, p. 2102328-1 (2102328-9 p.)ISSN: 1616-301X.
Detail

URSO, M.; USSIA, M.; PUMERA, M. Breaking Polymer Chains with Self-Propelled Light-Controlled Navigable Hematite Microrobots. ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 2021, vol. 31, no. 28, p. 2101510-1 (2101510-10 p.)ISSN: 1616-301X.
Detail

MAYORGA-MARTINEZ, C.; VYSKOČIL, J.; NOVOTNÝ, F.; PUMERA, M. Light-driven Ti3C2 MXene micromotors: self-propelled autonomous machines for photodegradation of nitroaromatic explosives. Journal of Materials Chemistry A, 2021, vol. 9, no. 26, p. 14904-14910. ISSN: 2050-7496.
Detail

RESSNEROVÁ, A.; NOVOTNÝ, F.; MICHÁLKOVÁ, H.; PUMERA, M.; ADAM, V.; HEGER, Z. Efficient Protein Transfection by Swarms of Chemically Powered Plasmonic Virus-Sized Nanorobots. ACS Nano, 2021, vol. 15, no. 8, p. 12899-12910. ISSN: 1936-0851.
Detail

ORAL, Ç.; USSIA, M.; PUMERA, M. Self-Propelled Activated Carbon Micromotors for "On-the-Fly" Capture of Nitroaromatic Explosives. Journal of Physical Chemistry C (print), 2021, vol. 125, no. 32, p. 18040-18045. ISSN: 1932-7447.
Detail

CREVILLEN, A.; MAYORGA-MARTINEZ, C.; ZELENKA, J.; RIMPELOVÁ, S.; RUML, T.; PUMERA, M. 3D-printed transmembrane glycoprotein cancer biomarker aptasensor. Applied Materials Today, 2021, vol. 24, no. 1, p. 101153-1 (101153-5 p.)ISSN: 2352-9407.
Detail

URSO, M.; IFFELSBERGER, C.; MAYORGA-MARTINEZ, C.; PUMERA, M. Nickel Sulfide Microrockets as Self-Propelled Energy Storage Devices to Power Electronic Circuits "On-Demand". Small Methods, 2021, vol. 5, no. 10, p. 2100511-1 (2100511-9 p.)ISSN: 2366-9608.
Detail

PENG, X.; URSO, M.; PUMERA, M. Photo-Fenton Degradation of Nitroaromatic Explosives by Light-Powered Hematite Microrobots: When Higher Speed Is Not What We Go For. Small Methods, 2021, vol. 5, no. 10, p. 2100617-1 (2100617-9 p.)ISSN: 2366-9608.
Detail

MAYORGA-MARTINEZ, C.; ZELENKA, J.; GRMELA, J.; MICHÁLKOVÁ, H.; RUML, T.; MAREŠ, J.; PUMERA, M. Swarming Aqua Sperm Micromotors for Active Bacterial Biofilms Removal in Confined Spaces. Advanced Science, 2021, vol. 8, no. 19, p. 1-7. ISSN: 2198-3844.
Detail

MAYORGA BURREZO, P.; MAYORGA-MARTINEZ, C.; PUMERA, M. Light-Driven Micromotors to Dissociate Protein Aggregates That Cause Neurodegenerative Diseases. ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 2022, vol. 32, no. 1, p. 2106699-1 (2106699-8 p.)ISSN: 1616-301X.
Detail

TESAŘ, J.; MUÑOZ MARTIN, J.; PUMERA, M. Limitations and Benefits of MAX Phases in Electroanalysis. Electroanalysis, 2022, vol. 34, no. 1, p. 56-60. ISSN: 1521-4109.
Detail

ORAL, Ç.; USSIA, M.; YAVUZ, D.; PUMERA, M. Shape Engineering of TiO2 Microrobots for "On-the-Fly" Optical Brake. Small, 2022, vol. 18, no. 10, p. 21076271-6 (2106271-6 p.)ISSN: 1613-6829.
Detail

DĚKANOVSKÝ, L.; KHEZRI, B.; ROTTNEROVÁ, Z.; NOVOTNÝ, F.; PLUTNAR, J.; PUMERA, M. Chemically programmable microrobots weaving a web from hormones. Nature Machine Intelligence, 2020, vol. 2, no. 11, p. 1-13. ISSN: 2522-5839.
Detail

Terzopoulou, A.; Palacios-Corella, M.; Franco, C.; Sevim, S.; Dysli, T.; Mushtaq, F.; Romero-Angel, M.; Marti-Gastaldo, C.; Gong, D.; Cai, J.; Chen, XZ.; Pumera, M.; DeMello, AJ.; Nelson, BJ.; Pane, S.; Puigmarti-Luis, J. Biotemplating of Metal-Organic Framework Nanocrystals for Applications in Small-Scale Robotics. ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 2021, vol. 32, no. 13, p. 2107421-1 (2107421-10 p.)ISSN: 1616-301X.
Detail

URSO, M.; PUMERA, M. Micro- and Nanorobots Meet DNA. Advanced functional materials, 2022, vol. 32, no. 37, p. 1-19. ISSN: 1616-3028.
Detail

URSO, M.; PUMERA, M. Nano/Microplastics Capture and Degradation by Autonomous Nano/Microrobots: A Perspective. Advanced functional materials, 2022, vol. 32, no. 20, p. 1-12. ISSN: 1616-3028.
Detail

MUÑOZ MARTIN, J.; URSO, M.; PUMERA, M. Self-Propelled Multifunctional Microrobots Harboring Chiral Supramolecular Selectors for "Enantiorecogniton-on-the-Fly". ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 2022, vol. 61, no. 14, p. 1-7. ISSN: 1521-3773.
Detail

CREVILLEN, A.; MAYORGA-MARTINEZ, C.; VAGHASIYA, J.; PUMERA, M. 3D-Printed SARS-CoV-2 RNA Genosensing Microfluidic System. Advanced Materials Technologies, 2022, vol. 7, no. 6, p. 2101121-1 (2101121-6 p.)ISSN: 2365-709X.
Detail

USSIA, M.; PUMERA, M. Towards micromachine intelligence: potential of polymers. CHEMICAL SOCIETY REVIEWS, 2022, vol. 51, no. 5, p. 1558-1572. ISSN: 0306-0012.
Detail

MAYORGA-MARTINEZ, C.; ZELENKA, J.; KLÍMA, K.; MAYORGA BURREZO, P.; HOANG, L.; RUML, T.; PUMERA, M. Swarming Magnetic Photoactive Microrobots for Dental Implant Biofilm Eradication. ACS Nano (e-ISSN), 2022, vol. 16, no. 6, p. 8694-8703. ISSN: 1936-086X.
Detail

PENG, X.; URSO, M.; USSIA, M.; PUMERA, M. Shape-Controlled Self-Assembly of Light-Powered Microrobots into Ordered Microchains for Cells Transport and Water Remediation. ACS Nano, 2022, vol. 16, no. 5, p. 7615-7625. ISSN: 1936-0851.
Detail

USSIA, M.; URSO, M.; KMENT, Š.; FIALOVÁ, T.; KLÍMA, K.; DOLEŽELÍKOVÁ, K.; PUMERA, M. Light-Propelled Nanorobots for Facial Titanium Implants Biofilms Removal. Small, 2022, vol. 18, no. 22, p. 1-10. ISSN: 1613-6829.
Detail

ORAL, Ç.; USSIA, M.; PUMERA, M. Hybrid Enzymatic/Photocatalytic Degradation of Antibiotics via Morphologically Programmable Light-Driven ZnO Microrobots. Small, 2022, vol. 18, no. 39, p. 2202600 ( p.)ISSN: 1613-6829.
Detail

ROJAS TIZÓN, J.; KUTHANOVÁ, M.; DOLEŽELÍKOVÁ, K.; PUMERA, M. Facet nanoarchitectonics of visible-light driven Ag3PO4 photocatalytic micromotors: Tuning motion for biofilm eradication. NPG Asia Materials, 2022, vol. 14, no. 1, p. 63 ( p.)ISSN: 1884-4057.
Detail

LI, J.; PUMERA, M. 3D printing of functional microrobots. Chemical Society Reviews, 2021, vol. 50, no. 4, p. 2794-2838. ISSN: 1460-4744.
Detail