Detail projektu

Interaktivní kontrolní seznamy pro efektivní testování kybernetické bezpečnosti

Období řešení: 01.01.2023 — 31.12.2025

Zdroje financování

Ministerstvo vnitra ČR - 1 VS OPSEC

- plně financující (2023-01-05 - 2026-07-01)

O projektu

Projekt reaguje na současný nedostatek nástrojů pro správu a komplexní realizaci penetračního testování a to systematicky, týmově, dle metodologie a kombinující automatické a manuální testování. Penterep je zcela revoluční platforma, která provede testera jednotlivými body kontrolního seznamu tak, aby vždy věděl, jaký test má právě vykonat, přičemž mu k tomu poskytne detailní návody a přímé propojení na podpůrné nástroje. V rámci projektu budou vyvinuty celkem 3 softwarové moduly do platformy, které umožní potřebnou efektivní realizaci bezpečnostního testování aplikačního serveru a síťové infrastruktury včetně statické a dynamické bezpečnostní analýzy. Výsledky bude možné aplikovat v praxi pro potřeby bezpečnostních složek státu (NÚKIB, PČR) i komerčních subjektů (např. Seznam.cz, RB aj.).

Klíčová slova
penetrační testy, kybernetická bezpečnost, SAST, DAST, aplikační server

Označení

VK01030019

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (24.05.2022 - nezadáno)

Výsledky

KÜMMEL, R.; LAZAROV, W.; MARTINÁSEK, Z. Penterep – inovativní platforma pro podporu manuálního penetračního testování. Sborník 25. konference ISSS. Hradec Králové: 2023. s. 37-41. ISBN: 978-80-907164-5-2.
Detail