Detail projektu

Analýza postojů a znalosti strategického dokumentu Politiky architektury a stavební kultury České republiky

Období řešení: 01.03.2022 — 28.02.2023

O projektu

Podstatou projektu je sběr dat pomocí dotazníkového šetření nejen mezi studenty architektonického, potažmo stavebního zaměření, ale oslovení i architektů z praxe. Dotazník by měl obsahovat otázky, jaká je známost PASK ČR, případně otázky k chystané Aktualizaci dokumentu a jeho představení na konferenci v říjnu roku 2022. Analýza by tam mohla sloužit i jako zrcadlo, co je potřeba, aby byl dokument znám odborné veřejnosti, případně zahájení diskuze o podobě dokumentu při Aktualizaci.

Označení

FAST-J-22-7915

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kotrla Jakub, Ing. - hlavní řešitel
Guzdek Adam, Ing. arch., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2022 - 31.12.2022)
Ústav architektury
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2022-01-01 - 2023-12-31)