Detail projektu

Odpadní plast jako zdroj a jeho inovativní využití

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

O projektu

Současná problematika plastového odpadu jeho velkého množství a neschopnost společnosti se s tímto problémem vyrovnat podněcuje mladé studenty k hledání nového přístupy a nahlížení na tento odpad jako na zdroj. Podstata projektu má dvě roviny. První je ve zpracování stávající odpadové surovině plastu a jeho různých typů do formy, která je předstupem před dalším využitím. Druhá je tvarování a designování do podoby finálního produktu s využitím v architektuře jak exteriérové, tak interiérové a stavebnictví.

Označení

FAST-S-21-7354

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Svojanovský Viktor, Ing. arch. - hlavní řešitel
Aulisa Marco, Ing. arch. - spoluřešitel
Frimlová Eva, Ing. - spoluřešitel
Venclík Ondřej, Ing. arch. - spoluřešitel

Útvary

Ústav architektury
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)

Výsledky

SVOJANOVSKÝ, V. RECYKLACE ODPADNÍHO PLASTU: DESIGN, FORMOVÁNÍ, TESTOVÁNÍ. Architektura v perspektivě. Ostrava: Vysoká školabáňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. s. 258-261. ISBN: 978-80-248-4552-4.
Detail