Project detail

Odpadní plast jako zdroj a jeho inovativní využití

Duration: 01.03.2021 — 28.02.2022

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2021-01-01 - 2022-12-31)

On the project

Současná problematika plastového odpadu jeho velkého množství a neschopnost společnosti se s tímto problémem vyrovnat podněcuje mladé studenty k hledání nového přístupy a nahlížení na tento odpad jako na zdroj. Podstata projektu má dvě roviny. První je ve zpracování stávající odpadové surovině plastu a jeho různých typů do formy, která je předstupem před dalším využitím. Druhá je tvarování a designování do podoby finálního produktu s využitím v architektuře jak exteriérové, tak interiérové a stavebnictví.

Mark

FAST-S-21-7354

Default language

Czech

People responsible

Aulisa Marco, Ing. arch. - fellow researcher
Frimlová Eva, Ing. - fellow researcher
Venclík Ondřej, Ing. arch. - fellow researcher
Svojanovský Viktor, Ing. arch. - principal person responsible

Units

Faculty of Civil Engineering
- (2021-01-01 - 2021-12-31)

Results

SVOJANOVSKÝ, V. RECYKLACE ODPADNÍHO PLASTU: DESIGN, FORMOVÁNÍ, TESTOVÁNÍ. Architektura v perspektivě. Ostrava: Vysoká školabáňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. s. 258-261. ISBN: 978-80-248-4552-4.
Detail