Detail projektu

Návrh rozměrů a tvarů atypického měrného žlabu

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)

O projektu

Pro trvalé měření průtoků v profilech s volnou hladinou se používá řada standardních vzdouvacích objektu typu žlab. Jedná se například o Venturiho, Saniiri či Parshallovy žlaby, které společně s příslušnou měřicí technikou tvoří kompletní měřicí systémy. V inženýrské praxi může dojít k situacím, při kterých zabrání okrajové podmínky a požadavky objednatele použití návrhu těchto standardních vzdouvacích objektů. Tuto situaci lze vyřešit návrhem atypického měrného žlabu, který daným podmínkám vyhoví.

Označení

FAST-S-21-7210

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Žoužela Michal, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Šenková Monika, Ing. - spoluřešitel
Škrancová Markéta, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav vodních staveb
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)

Výsledky

ŽOUŽELA, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří: Měrný žlab. 37968, průmyslový vzor. (2022)
Detail

ŽOUŽELA, M.; ŠKRANCOVÁ, M.; ŠENKOVÁ, M.: měrný žlab; Fyzikální modelový výzkum atypického měrného žlabu. Budova F hydraulické laboratoře.. URL: https://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/sv12_21.pdf. (prototyp)
Detail

Odkaz