Detail patentu

Měrný žlab

ŽOUŽELA, M.

Typ patentu

průmyslový vzor

Abstrakt

V jednoduchém prizmatickém kanálu s obdélníkovým průtočným průřezem je zřízeno tzv. hrdlo, v jehož prostoru vznikne přechod z říčního do bystřinného prodění za vzniku kritické hloubky. Hrdlo je realizováno za pomoci dvou rovinných prvků, které jsou instalovány symetricky k podélné rovině symetrie kanálu. Tyto prvky jsou vyrobeny z přímostěnných trojúhelníkových desek, které postupně zajistí zúžení proudu až k hrdlu. Současně tyto prvky nezasahují do celé šířky konstrukce žlabu a zůstane při dně zachován průchod splavenin. Celkem bylo navrženo pět konstrukčních (rozměrových) variant.

Klíčová slova

Měrný žlab, Q/h Charakteristika, měření průtoku

Číslo patentu

37968

Datum zápisu

25.04.2022

Datum skončení platnosti

13.12.2026

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří

Možnosti využití

Výsledek je využíván vlastníkem

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty