Detail projektu

Stanovení oxygenační kapacity kombinovaného provzdušňovacího systému Triton - Inovační voucher - ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.

Období řešení: 29.04.2021 — 08.10.2021

O projektu

V rámci výzkumu bude zkoumán výpočet oxygenační kapacity kombinovaného provzdušňovacího systému Triton.

Popis anglicky
The research will examine the calculation of the oxygenation capacity of the combined aeration system Triton.

Klíčová slova
Triton, oxygenační kapacita

Klíčová slova anglicky
Triton, oxygenation capacity

Označení

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023900

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hluštík Petr, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Singrová Veronika, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- příjemce (26.01.2021 - nezadáno)

Zdroje financování

Evropská unie - OP PIK - Inovační vouchery

- plně financující (2021-04-29 - 2021-10-08)

Odkaz