Project detail

Determination of oxygenation capacity of the combined aeration system Triton - Innovation voucher - ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.

Duration: 29.04.2021 — 04.11.2021

Funding resources

Evropská unie - OP PIK - Inovační vouchery

- whole funder (2021-04-29 - 2021-11-04)

On the project

V rámci výzkumu bude zkoumán výpočet oxygenační kapacity kombinovaného provzdušňovacího systému Triton.

Description in English
The research will examine the calculation of the oxygenation capacity of the combined aeration system Triton.

Keywords
Triton, oxygenační kapacita

Key words in English
Triton, oxygenation capacity

Mark

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023900

Default language

Czech

People responsible

Singrová Veronika, Ing. - fellow researcher
Hluštík Petr, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Municipal Water Management
- (2021-01-26 - not assigned)

Results

HLUŠTÍK, P. Stanovení oxygenační kapacity kombinovaného systému míchání a aerace. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, 2021. s. 1-27.
Detail

Link