Detail projektu

Optimalizace infrastruktury 5G mobilních sítí s využitím metod umělé inteligence

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

O projektu

Předkládaný projekt cílí na vytvoření matematického modelu pro optimalizaci sítě se zohledněním aspektů jako jsou kapacity síťových uzlů, existující síťové prvky, a další. V rámci implementace vytvořeného modelu se předpokládá návrh a implementace optimalizačních metod z oblasti meta-heuristických algoritmů. Cíle projektu vycházejí z aktuálních potřeb trhu a progresivního vývoje v oblasti 5G sítí. Navržený projekt navazuje na impaktovaný článek v časopise IEEE Access (IF 4.098), který vznikl ve spolupráci FEKT a FSI.

Označení

FEKT/FSI-J-20-6186

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav automatizace a informatiky
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta strojního inženýrství
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Ústav telekomunikací
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

KOLÁČKOVÁ, A. Optimalization of Mobile Access Transport Network for 4G and 5G. In Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: 2020. p. 489-493. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

KOLÁČKOVÁ, A.; SAAFI, S.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; JEŘÁBEK, J. Performance Evaluation of Carrier Aggregation in LTE-A Pro Mobile Systems. In Proceedings of the 2020 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Milan, Italy: IEEE, 2020. p. 627-632. ISBN: 978-1-7281-6376-5.
Detail

ŠEDA, P.; ŠEDA, M.; HOŠEK, J. On Mathematical Modelling of Automated Coverage Optimization in Wireless 5G and Beyond Deployments. Applied Sciences - Basel, 2020, vol. 10, no. 24, p. 1-25. ISSN: 2076-3417.
Detail

HŮLKA, T.; MATOUŠEK, R.; DOBROVSKÝ, L.; DOSOUDILOVÁ, M.; NOLLE, L. Optimization of Snake-like Robot Locomotion Using GA: Serpenoid Design. Mendel Journal series, 2020, vol. 26 (2020), no. 1, p. 1-6. ISSN: 1803-3814.
Detail

ŠEDA, M.; ŠEDA, P. Computational Geometry Data Structures in Logistics and Navigation Tasks. In 2020 12th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). online: IEEE, 2020. p. 179-184. ISBN: 978-1-7281-9281-9.
Detail