Project detail

Optimalizace infrastruktury 5G mobilních sítí s využitím metod umělé inteligence

Duration: 01.03.2020 — 28.02.2021

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)

On the project

Předkládaný projekt cílí na vytvoření matematického modelu pro optimalizaci sítě se zohledněním aspektů jako jsou kapacity síťových uzlů, existující síťové prvky, a další. V rámci implementace vytvořeného modelu se předpokládá návrh a implementace optimalizačních metod z oblasti meta-heuristických algoritmů. Cíle projektu vycházejí z aktuálních potřeb trhu a progresivního vývoje v oblasti 5G sítí. Navržený projekt navazuje na impaktovaný článek v časopise IEEE Access (IF 4.098), který vznikl ve spolupráci FEKT a FSI.

Mark

FEKT/FSI-J-20-6186

Default language

Czech

People responsible

Dobrovský Ladislav, Ing. - fellow researcher
Hošek Jiří, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hůlka Tomáš, Ing. - fellow researcher
Jeřábek Jan, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Koláčková Aneta, Ing. - fellow researcher
Matoušek Radomil, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šeda Pavel, RNDr. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Automation and Computer Science
- (2020-01-01 - 2020-12-31)
Department of Telecommunications
- (2020-01-01 - 2020-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2020-01-01 - 2020-12-31)
Faculty of Electrical Engineering and Communication
- (2020-01-01 - 2020-12-31)

Results

KOLÁČKOVÁ, A. Optimalization of Mobile Access Transport Network for 4G and 5G. In Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: 2020. p. 489-493. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

KOLÁČKOVÁ, A.; SAAFI, S.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; JEŘÁBEK, J. Performance Evaluation of Carrier Aggregation in LTE-A Pro Mobile Systems. In Proceedings of the 2020 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Milan, Italy: IEEE, 2020. p. 627-632. ISBN: 978-1-7281-6376-5.
Detail

ŠEDA, P.; ŠEDA, M.; HOŠEK, J. On Mathematical Modelling of Automated Coverage Optimization in Wireless 5G and Beyond Deployments. Applied Sciences - Basel, 2020, vol. 10, no. 24, p. 1-25. ISSN: 2076-3417.
Detail

HŮLKA, T.; MATOUŠEK, R.; DOBROVSKÝ, L.; DOSOUDILOVÁ, M.; NOLLE, L. Optimization of Snake-like Robot Locomotion Using GA: Serpenoid Design. Mendel Journal series, 2020, vol. 26 (2020), no. 1, p. 1-6. ISSN: 1803-3814.
Detail

ŠEDA, M.; ŠEDA, P. Computational Geometry Data Structures in Logistics and Navigation Tasks. In 2020 12th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). online: IEEE, 2020. p. 179-184. ISBN: 978-1-7281-9281-9.
Detail