Detail projektu

Aplikace vodivých příměsí v geopolymerních kompozitech na bázi metakaolinu

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

O projektu

Studie se bude věnovat přípravě geopolymerních kompozitů na bázi metakaolinu s obsahem vybraného funkčního plniva, které zajistí jejich zvýšenou elektrickou vodivost. Kromě vlivu dávky plniva na vodivost a další elektrické vlastnosti budou posouzeny také mechanické vlastnosti materiálů a mikrostruktura matrice. Práce bude součástí širšího výzkumu aplikace vodivých plniv v různých typech matrice pro vývoj pokročilých stavebních materiálů s multifunkčními vlastnostmi.

Označení

FAST-J-19-6016

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Mizerová Cecílie, Ing. - hlavní řešitel
Rovnaník Pavel, doc. RNDr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav chemie
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P. Metakaolin/carbon black geopolymer with enhanced electrical properties. In 25th International Conference and Meeting of Departments, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. United Kingdom: IOP Publishing, 2019. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; ROVNANÍK P.; BAYER, P. Uhlíkové nanotrubičky v metakaolinových geopolymerních maltách se zvýšenou elektrickou vodivostí. Juniorstav 2020 Sborník příspěvků. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2020. s. 646-651. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; ROVNANÍK, P. Application of carbon black in conductive fly ash geopolymer mortars. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. United Kingdom: IOP Publishing, 2019. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P. Steel microfibres in fly ash geopolymer for multifunctional conductive composites. In FIBRE CONCRETE 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. United Kingdom: IOP Publishing, 2019. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail