Detail publikace

Uhlíkové nanotrubičky v metakaolinových geopolymerních maltách se zvýšenou elektrickou vodivostí

MIZEROVÁ, C. KUSÁK, I. ROVNANÍK P. BAYER, P.

Originální název

Uhlíkové nanotrubičky v metakaolinových geopolymerních maltách se zvýšenou elektrickou vodivostí

Anglický název

Carbon nanotubes in metakaolin geopolymer mortars with enhanced electrical conductivity

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Použití uhlíkových nanotrubiček v konstrukčních materiálech je spojeno zejména se zlepšením mechanických vlastností. Cílem této práce je posoudit vliv této příměsi na vybrané elektrické vlastnosti metakaolinového geopolymeru, který by se dal využít v pokročilých multifunkčních materiálech, zejména pro sledování stavu stavebních konstrukcí. Elektrické vlastnosti malt s 0,05-0,20 % uhlíkových nanotrubiček byly stanoveny pomocí impedanční spektroskopie, následně byly stanoveny jejich mechanické vlastnosti a mikrostruktura. Uhlíkové nanotrubičky se ukázaly jako účinný způsob pro zlepšení elektrických vlastností, které na rozdíl od jiných funkčních plniv výrazně nesnižují pevnost materiálu.

Anglický abstrakt

Application of carbon nanotubes in construction materials is mostly associated with the improvement of mechanical properties. The aim of this study is to assess the influence of this admixture on selected electrical properties of metakaolin geopolymer that could be used in advanced multifunctional materials, especially for health monitoring of building structures. Electrical properties of mortars with 0.05-0.20% of carbon nanotubes were determined using impedance spectroscopy, followed by the assessment of their mechanical properties and microstructure. Carbon nanotubes have proven to be an effective way to improve the electrical properties, which, unlike other functional fillers, do not significantly reduce material strength.

Klíčová slova

metakaolin, geopolymer, uhlíkové nanotrubičky (CNT), elektrické vlastnosti, mechanické vlastnosti

Klíčová slova v angličtině

metakaolin, geopolymer, carbon nanotubes (CNT), electrical properties, mechanical properties

Autoři

MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; ROVNANÍK P.; BAYER, P.

Vydáno

23. 1. 2020

Nakladatel

VUT v Brně, Fakulta stavební

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-73-8

Kniha

Juniorstav 2020 Sborník příspěvků

Číslo edice

1

Strany od

646

Strany do

651

Strany počet

6

URL

BibTex

@inproceedings{BUT163811,
  author="Cecílie {Mizerová} and Ivo {Kusák} and Pavel {Rovnaník} and Patrik {Bayer}",
  title="Uhlíkové nanotrubičky v metakaolinových geopolymerních maltách se zvýšenou elektrickou vodivostí",
  booktitle="Juniorstav 2020
Sborník příspěvků",
  year="2020",
  number="1",
  pages="646--651",
  publisher="VUT v Brně, Fakulta stavební",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86433-73-8",
  url="http://www.juniorstav.cz/wp-content/uploads/2020/01/Sborn%C3%ADk_JUNIORSTAV_2020_TISKUvodni-page.pdf"
}