Detail publikace

Uhlíkové nanotrubičky v metakaolinových geopolymerních maltách se zvýšenou elektrickou vodivostí

MIZEROVÁ, C. KUSÁK, I. ROVNANÍK P. BAYER, P.

Originální název

Uhlíkové nanotrubičky v metakaolinových geopolymerních maltách se zvýšenou elektrickou vodivostí

Český název

Uhlíkové nanotrubičky v metakaolinových geopolymerních maltách se zvýšenou elektrickou vodivostí

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Použití uhlíkových nanotrubiček v konstrukčních materiálech je spojeno zejména se zlepšením mechanických vlastností. Cílem této práce je posoudit vliv této příměsi na vybrané elektrické vlastnosti metakaolinového geopolymeru, který by se dal využít v pokročilých multifunkčních materiálech, zejména pro sledování stavu stavebních konstrukcí. Elektrické vlastnosti malt s 0,05-0,20 % uhlíkových nanotrubiček byly stanoveny pomocí impedanční spektroskopie, následně byly stanoveny jejich mechanické vlastnosti a mikrostruktura. Uhlíkové nanotrubičky se ukázaly jako účinný způsob pro zlepšení elektrických vlastností, které na rozdíl od jiných funkčních plniv výrazně nesnižují pevnost materiálu.

Český abstrakt

Použití uhlíkových nanotrubiček v konstrukčních materiálech je spojeno zejména se zlepšením mechanických vlastností. Cílem této práce je posoudit vliv této příměsi na vybrané elektrické vlastnosti metakaolinového geopolymeru, který by se dal využít v pokročilých multifunkčních materiálech, zejména pro sledování stavu stavebních konstrukcí. Elektrické vlastnosti malt s 0,05-0,20 % uhlíkových nanotrubiček byly stanoveny pomocí impedanční spektroskopie, následně byly stanoveny jejich mechanické vlastnosti a mikrostruktura. Uhlíkové nanotrubičky se ukázaly jako účinný způsob pro zlepšení elektrických vlastností, které na rozdíl od jiných funkčních plniv výrazně nesnižují pevnost materiálu.

Klíčová slova

metakaolin, geopolymer, uhlíkové nanotrubičky (CNT), elektrické vlastnosti, mechanické vlastnosti

Vydáno

23.01.2020

Nakladatel

VUT v Brně, Fakulta stavební

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-73-8

Kniha

Juniorstav 2020 Sborník příspěvků

Číslo vydání

1

Strany od

646

Strany do

651

Strany počet

6

URL

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT163811,
 author="Cecílie {Mizerová} and Ivo {Kusák} and Pavel {Rovnaník} and Patrik {Bayer}",
 title="Uhlíkové nanotrubičky v metakaolinových geopolymerních maltách se zvýšenou elektrickou vodivostí",
 annote="Použití uhlíkových nanotrubiček v konstrukčních materiálech je spojeno zejména se zlepšením mechanických vlastností. Cílem této práce je posoudit vliv této příměsi na vybrané elektrické vlastnosti metakaolinového geopolymeru, který by se dal využít v pokročilých multifunkčních materiálech, zejména pro sledování stavu stavebních konstrukcí. Elektrické vlastnosti malt s 0,05-0,20 % uhlíkových nanotrubiček byly stanoveny pomocí impedanční spektroskopie, následně byly stanoveny jejich mechanické vlastnosti a mikrostruktura. Uhlíkové nanotrubičky se ukázaly jako účinný způsob pro zlepšení elektrických vlastností, které na rozdíl od jiných funkčních plniv výrazně nesnižují pevnost materiálu.",
 address="VUT v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="Juniorstav 2020
Sborník příspěvků",
 chapter="163811",
 howpublished="online",
 institution="VUT v Brně, Fakulta stavební",
 year="2020",
 month="january",
 pages="646--651",
 publisher="VUT v Brně, Fakulta stavební"
}