Detail projektu

Technologie vysokootáčkových systémů pro využití v oblasti termonukleární fúze

Období řešení: 01.08.2019 — 31.12.2025

O projektu

Cílem je výzkum a vývoj vysokootáčkové technologie pro chladící okruh s héliem fúzního reaktoru. Budou vyřešeny všechny nutné prvky této technologie a to jmenovitě: výzkum a vývoj pracovní stupně, vestavěného vysokootáčkového elektrického stroje, magnetických ložisek včetně jejich řízení a zajištění frekvenčního měniče. Výsledkem tak bude osvojení unikátního know-how dílčí technologie nutné pro projekt DEMO.

Klíčová slova
DEMO; ITER; vysokootáčkové technologie; pracovní stupeň; vysokootáčkové elektrické stoje; frekvenční měnič; magnetická ložiska; řízení; chladící okruh

Označení

TK02030119

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- příjemce (01.06.2019 - 31.12.2025)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

- plně financující (2019-09-11 - 2025-12-31)