Project detail

Technologie vysokootáčkových systémů pro využití v oblasti termonukleární fúze

Duration: 01.08.2019 — 31.12.2025

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

- whole funder (2019-09-11 - 2025-12-31)

On the project

Cílem je výzkum a vývoj vysokootáčkové technologie pro chladící okruh s héliem fúzního reaktoru. Budou vyřešeny všechny nutné prvky této technologie a to jmenovitě: výzkum a vývoj pracovní stupně, vestavěného vysokootáčkového elektrického stroje, magnetických ložisek včetně jejich řízení a zajištění frekvenčního měniče. Výsledkem tak bude osvojení unikátního know-how dílčí technologie nutné pro projekt DEMO.

Keywords
DEMO; ITER; vysokootáčkové technologie; pracovní stupeň; vysokootáčkové elektrické stoje; frekvenční měnič; magnetická ložiska; řízení; chladící okruh

Mark

TK02030119

Default language

Czech

People responsible

Bárta Jan, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Cipín Radoslav, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Knobloch Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Procházka Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vorel Pavel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vítek Ondřej, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Results

VÍTEK, O.; KLÍMA, P.; PROCHÁZKA, P.; KOUTNÝ, D.; BÁRTA, J.; VUT v Brně: Způsob výroby rotoru synchronního reluktančního motoru a rotor synchronního reluktančního motoru. 309876, patent. (2023)
Detail