Detail produktu

Stend hydrostatického uložení rozměrných konstrukcí v oblasti speciálních zařízení

POLNICKÝ, V. MICHALEC, M. SVOBODA, P. ROBENEK, D.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Experimentální zařízení slouží k testování nerovnoměrného zatěžování, nepřesností geometrie kluzných ploch, a vlivu provozních parametrů na změnu tloušťky mazací vrstvy mezi kluznými povrchy běhounu a kapsy. Kompenzaci nepřesností lze provést nastavením restriktorů (škrtících ventilů) na rozvaděči, anebo pomocí poddajné podstavy kapsy. Maximální zatížení, které lze na zařízení dosáhnout prostřednictvím šroubových tyčí je 4 tuny. Běhoun je posouván pomocí polohovacího motoru a kuličkovým šroubem. Zařízení je také vybaveno senzory pro vyhodnocování výšky mazací vrstvy, zatížení na každé ze čtyř šroubových tyčí, teploty a tlaku přímo v buňkách, celkového dodávaného průtoku a také teploty oleje na vtoku a výtoku oleje z ložiska.

Klíčová slova

Testovací zařízení; mazání; hydrostatické uložení

Datum vzniku

4. 12. 2020

Umístění

Laboratoř A3/109 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www