Detail projektu

Synthesis of reliable electrical phantoms describing fractional impedance behavior of real-world systems

Období řešení: 01.03.2019 — 31.12.2021

O projektu

The project deals with the synthesis and description of analogue circuits – phantoms, that emulate and capture in time the electrical properties of systems/tissues being analyzes mainly using the impedance spectroscopy technique. The definition of these phantoms is based on using the fractional calculus, whereas for their realization mainly the passive fractional-order elements (or constant phase elements) and their suitable combination and transformation, which represents an area not sufficiently investigated so far. The importance of such phantoms for the future research is the possibility of explicit comparison and suitability of measurement techniques used for material characterization. Within the project, the experience of the project team in the area of analog circuit design are used, whereas the project outputs are mainly the original circuit solutions whose behavior is verified both by simulations and experimental measurements. The reached outputs are published in distinguished journal with the scope in area of this research project.

Popis česky
Projekt se věnuje problematice syntézy a popisu analogových obvodů – fantomů, kterými jsou emulovány a v čase uchovány elektrické vlastnosti systémů/vzorků analyzovaných především metodou impedanční spektroskopie. Popis těchto fantomů je založen na využití fraktálního počtu, kdy při jejich fyzické realizaci jsou využívány zejména pasivní prvky fraktálního řádu (prvky s tzv. konstantní fází) a jejich vhodné transformace a kombinace, což je oblast, která dosud nebyla dostatečně prozkoumána. Význam takových fantomů pro budoucí výzkum spočívá v možnosti explicitně porovnat vhodnost vlastních měřicích technik využívaných pro charakterizaci materiálů. V rámci řešení projektu jsou využity zkušenosti řešitelského kolektivu v oblasti návrhu analogových obvodů, kdy výstupem projektu je především popis původních řešení obvodových struktur, jejichž chování je ověřováno jak počítačovými simulacemi, tak i experimentálními měřeními. Takto získané výstupy jsou publikovány v renomovaných časopisech, které se věnují dané výzkumné oblasti.

Klíčová slova
impedance spectroscopy;phantom;fractional-order elements;fractional-order circuits;approximation;

Klíčová slova česky
impedanční spektroskopie;fantom; prvky fraktálního řádu;obvody fraktálního řádu;aproximace;

Označení

19-24585S

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Koton Jaroslav, prof. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

oddělení-TKO-SIX
- odpovědné pracoviště (08.04.2018 - 08.04.2018)
Ústav telekomunikací
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2019-03-04 - 2021-12-31)

Výsledky

KARTCI, A.; AGAMBAYEV, A.; FARHAT, M.; HERENCSÁR, N.; BRANČÍK, L.; BAGCI, H.; SALAMA, K. N. Synthesis and Optimization of Fractional-Order Elements Using a Genetic Algorithm. IEEE Access, 2019, vol. 7, no. 1, p. 80233-80246. ISSN: 2169-3536.
Detail

MAHATA, S.; HERENCSÁR, N.; KUBÁNEK, D. Further Generalization and Approximation of Fractional-Order Filters and Their Inverse Functions of the Second-Order Limiting Form. Fractal and Fractional, 2022, vol. 6, no. 4, p. 1-25. ISSN: 2504-3110.
Detail

KUBÁNEK, D.; KOTON, J.; DVOŘÁK, J. Influence of Fractional-Order Element Properties on Frequency Filter Characteristics. In Proceedings of the 2019 11th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT), Dublin, Ireland. Dublin, Ireland: 2019. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-5763-4.
Detail

KOTON, J.; DVOŘÁK, J.; KUBÁNEK, D.; HERENCSÁR, N. Design of Fractional Order Elements’ Series. In 2019 11th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO). Bursa, Turkey: EMO, 2019. p. 496-499. ISBN: 978-605-01-1275-7.
Detail

USHAKOV, P.; MAKSIMOV, K.; STOYCHEV, S.; GRAVSHIN, V.; KUBÁNEK, D.; KOTON, J. Synthesis of Elements with Fractional-Order Impedance Based on Homogenous Distributed Resistive-Capacitive Structures and Genetic Algorithm. Journal of Advanced Research, 2020, vol. 25, no. 1, p. 275-283. ISSN: 2090-1232.
Detail

KUBÁNEK, D.; KOTON, J.; DVOŘÁK, J.; HERENCSÁR, N.; ŠOTNER, R. Analysis of OTA-Based Gyrator Implementing Fractional-Order Inductor. In Proceedings of the 2020 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Milan, Italy. IEEE, 2020. p. 583-588. ISBN: 978-1-7281-6376-5.
Detail

HERENCSÁR, N.; FREEBORN, J. T.; KARTCI, A.; CICEKOGLU, O. A Comparative Study of Two Fractional-Order Equivalent Electrical Circuits for Modeling the Electrical Impedance of Dental Tissues. ENTROPY, 2020, vol. 22, no. 10, p. 1-19. ISSN: 1099-4300.
Detail

HERENCSÁR, N. General View on Fractional-Order All-Pass Filters Using Generalized Current Conveyors. In Proceedings of the 2020 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Milan, Italy: IEEE, 2020. p. 689-693. ISBN: 978-1-7281-6376-5.
Detail

HERENCSÁR, N. An Empirical Study of Fatigue-Induced Electrical Impedance Models of Biceps Tissues. In Proceedings of the 2020 12th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Brno, Czech Republic: IEEE, 2020. p. 58-61. ISBN: 978-1-7281-9281-9.
Detail

KUBÁNEK, D.; KOTON, J.; DVOŘÁK, J.; HERENCSÁR, N.; ŠOTNER, R. Optimized Design of OTA-Based Gyrator Realizing Fractional-Order Inductance Simulator: A Comprehensive Analysis. Applied Sciences - Basel, 2021, vol. 11, no. 1, p. 1-19. ISSN: 2076-3417.
Detail

KARTCI, A.; HERENCSÁR, N.; SALAMA, K. N. Reliable High-Frequency Fabricated Fractional-Order Capacitors and Their Passive Circuit Models. In Proceedings of the 2020 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU). Gaziantep, Turkey, Turkey: IEEE, 2020. p. 1-4. ISBN: 978-1-7281-7206-4.
Detail

KOTON, J.; KUBÁNEK, D.; DVOŘÁK, J.; HERENCSÁR, N. On Systematic Design of Fractional-Order Element Series. SENSORS, 2021, vol. 21, no. 4, p. 1-23. ISSN: 1424-8220.
Detail

DVOŘÁK, J.; KUBÁNEK, D.; KOTON, J.; JEŘÁBEK, J.; SMÉKAL, D. Adjustable Multiphase Sinusoidal Oscillator with Fractional–Order Elements. In Proceedings of the 10th IEEE International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems (ICUMT 2019). International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops. Dublin, Irsko: IEEE, 2019. p. 1-6. ISBN: 978-1-7281-5763-4. ISSN: 2157-023X.
Detail

KUBÁNEK, D.; KOTON, J.; JEŘÁBEK, J.; ANDRIUKAITIS, D. (N + α)-Order low-pass and high-pass filter transfer functions for non-cascade implementations approximating Butterworth response. Fractional Calculus and Applied Analysis, 2021, vol. 24, no. 3, p. 689-714. ISSN: 1314-2224.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; POLÁK, L.; PROKOP, R.; JAIKLA, W. A Single Parameter Voltage Adjustable Immittance Topology for Integer- and Fractional-Order Design Using Modular Active CMOS Devices. IEEE Access, 2021, vol. 9, no. 5, p. 73713-73727. ISSN: 2169-3536.
Detail

SLÁDOK, O.; KOTON, J.; KUBÁNEK, D.; DVOŘÁK, J.; PSYCHALINOS, C. Pseudo-Differential (2+alpha)-Order Butterworth Frequency Filter. IEEE Access, 2021, vol. 9, no. 1, p. 92178-92188. ISSN: 2169-3536.
Detail

MAHATA, S.; HERENCSÁR, N.; KUBÁNEK, D. Optimal Approximation of Fractional-Order Butterworth Filter Based on Weighted Sum of Classical Butterworth Filters. IEEE Access, 2021, vol. 9, no. 1, p. 81097-81114. ISSN: 2169-3536.
Detail

LANGHAMMER, L.; ŠOTNER, R.; DVOŘÁK, J.; JEŘÁBEK, J.; ANDRIUKAITIS, D. Reconnection–less Reconfigurable Fractional–Order Current–Mode Integrator Design with Simple Control. IEEE Access, 2021, vol. 9, no. 10, p. 136395-136405. ISSN: 2169-3536.
Detail

MAHATA, S.; HERENCSÁR, N.; KUBÁNEK, D.; KAR, R.; MANDAL, D.; GÖKNAR, I. C. A Fractional-Order Transitional Butterworth-Butterworth Filter and Its Experimental Validation. IEEE Access, 2021, vol. 9, no. 1, p. 129521-129527. ISSN: 2169-3536.
Detail

DOMANSKÝ, O.; ŠOTNER, R.; LANGHAMMER, L.; POLÁK, L. Electronically Reconfigurable and Tunable Fractional-Order Filter Using Resonator Concept and Feedforward Path for Low-Frequency Tone Signalization. IEEE Access, 2021, vol. 9, no. 10, p. 138026-138041. ISSN: 2169-3536.
Detail

DVOŘÁK, J.; KUBÁNEK, D.; KOTON, J. FGIC44 - Fully Controllable Immittance Converter: Chip Performance Evaluation. In 2021 13th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). online: 2021. p. 182-187. ISBN: 978-1-6654-0219-4.
Detail

MAHATA, S.; HERENCSÁR, N.; KUBÁNEK, D. On the Design of Power Law Filters and Their Inverse Counterparts. Fractal and Fractional, 2021, vol. 5, no. 4, p. 1-23. ISSN: 2504-3110.
Detail

KOTON, J.; DVORAK, J.; KUBANEK, D.; HERENCSAR, N. Designing series of fractional-order elements. ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, 2021, vol. 106, no. 3, p. 553-563. ISSN: 0925-1030.
Detail

MAHATA, S.; HERENCSÁR, N.; ALAGOZ, B. B.; YEROGLU, C. Optimal F-domain stabilization technique for reduction of commensurate fractional-order SISO systems. Fractional Calculus and Applied Analysis, 2022, vol. 25, no. 2, p. 803-821. ISSN: 1311-0454.
Detail

KOTON, J.; KUBÁNEK, D.; DVOŘÁK, J.; KLEDROWETZ, V.: FGIC44; FGIC44 – Fully controllable immittance converter. Brno University of Technology, FEEC, Dept. of Telecommunications, Technicka 12, 616 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail