Detail projektu

Výzkum pokročilých metod diagnózy a hodnocení vývojové dysgrafie založených na kvantitativní analýze online písma a kresby

Období řešení: 01.01.2018 — 30.06.2021

O projektu

Vývojová dysgrafie (DD), vyskytující se u 10–30% dětí školního věku, je porucha nebo obtížnost produkce psaného jazyka, která souvisí s mechanikou psaní. Diagnóza a/nebo hodnocení DD vyžaduje komplexní vyšetření zahrnující analýzu grafomotorických dovedností a kognitivních schopností. Doposud se tyto analýzy provádí především subjektivně. V rámci tohoto multidisciplinárního projektu navrhneme objektivní počítačovou metodu analýzy paměťových a vizuoprostorových schopností, budeme zkoumat pokročilé metody digitální parametrizace grafomotorických dovedností, a navrhneme novou komplexní škálu hodnocení DD (DD-RS), založenou na kvantitativní analýze písma/kresby. Nakonec využijeme matematického modelování a navrhneme systém, který bude hodnotit DD na základě nové škály automaticky.

Klíčová slova
vývojová dysgrafie, online, písmo, kresba, grafomotorika, kognitivní schopnosti, diagnóza, hodnocení, škála, kvantitativní analýza, parametrizace, matematické modelování

Označení

GA18-16835S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (28.03.2017 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2018-02-13 - nezadáno)

Výsledky

ZVONČÁK, V.; ŠAFÁROVÁ, K.; MEKYSKA, J.; MUCHA, J.; KISKA, T.; LOSENICKÁ, B.; ČECHOVÁ, B.; FRANCOVÁ, P.; SMÉKAL, Z. Automatizovaná diagnóza vývojové dysgrafie založená na kvantitativní analýze online písma. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2018, roč. 20, č. 2, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

GAVENČIAK, M. Poloautomatická segmentace online písma. Proceedings of the 25st conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v brně, fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. s. 54-57. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

MUCHA, J.; ZVONČÁK, V.; GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; KISKA, T.; SMÉKAL, Z.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; BRABENEC, L.; REKTOROVÁ, I.; LOPEZ-DE-IPINA, K. Fractional Derivatives of Online Handwriting: a New Approach of Parkinsonic Dysgraphia Analysis. In 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Atény, Řecko: 2018. p. 214-217. ISBN: 978-1-5386-4695-3.
Detail

MUCHA, J.; MEKYSKA, J.; GALÁŽ, Z.; FAUNDEZ-ZANUY, M; ZVONČÁK, V.; ŠAFÁROVÁ, K.; URBÁNEK, T.; HAVIGEROVÁ, J.M.; BEDNÁROVÁ, J.; SMÉKAL, Z. Analysis of Various Fractional Order Derivatives Approaches in Assessment of Graphomotor Difficulties. IEEE Access, 2020, vol. 8, no. 1, p. 218234-218244. ISSN: 2169-3536.
Detail

GALÁŽ, Z.; MUCHA, J.; ZVONČÁK, V.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.; ŠAFÁROVÁ, K.; ONDRÁČKOVÁ, A.; URBÁNEK, T.; HAVIGEROVÁ, J.M.; BEDNÁROVÁ, J.; FAUNDEZ-ZANUY, M. Advanced Parametrization of Graphomotor Difficulties in School-Aged Children. IEEE Access, 2020, vol. 8, no. 1, p. 112883-112897. ISSN: 2169-3536.
Detail

ŠAFÁROVÁ, K.; MEKYSKA, J.; ZVONČÁK, V.; GALÁŽ, Z.; FRANCOVÁ, P.; ČECHOVÁ, B.; LOSENICKÁ, B.; SMÉKAL, Z.; URBÁNEK, T.; HAVIGEROVÁ, J.M.; ROSENBLUM, S. Psychometric Properties of Screening Questionnaires for Children With Handwriting Issues. Frontiers in Psychology, 2020, vol. 10, no. 2937, p. 1-12. ISSN: 1664-1078.
Detail

MEKYSKA, J.; GALÁŽ, Z.; ŠAFÁROVÁ, K.; ZVONČÁK, V.; MUCHA, J.; SMÉKAL, Z.; ONDRÁČKOVÁ, A.; URBÁNEK, T.; HAVIGEROVÁ, J.M.; BEDNÁŘOVÁ, J.; FAÚNDEZ ZANUY, M. Computerised Assessment of Graphomotor Difficulties in a Cohort of School-aged Children. In 2019 11th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Dublin, Irsko: 2019. p. 1-6. ISBN: 978-1-7281-5763-4.
Detail

ZVONČÁK, V.; MUCHA, J.; GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; ŠAFÁROVÁ, K.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; SMÉKAL, Z. Fractional Order Derivatives Evaluation in Computerized Assessment of Handwriting Difficulties in School-aged Children. In 11th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). 2019. p. 210-215. ISBN: 978-1-7281-5764-1.
Detail

MUCHA, J.; MEKYSKA, J.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; LOPEZ-DE-IPINA, K.; ZVONČÁK, V.; GALÁŽ, Z.; KISKA, T.; SMÉKAL, Z.; BRABENEC, L.; REKTOROVÁ, I. Advanced Parkinson's Disease Dysgraphia Analysis Based on Fractional Derivatives of Online Handwriting. In 10th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops. Moskva, Rusko: 2018. p. 77-82. ISBN: 978-1-5386-9361-2. ISSN: 2157-023X.
Detail

ZVONČÁK, V.; MEKYSKA, J.; ŠAFÁROVÁ, K.; GALÁŽ, Z.; MUCHA, J.; KISKA, T.; SMÉKAL, Z.; LOSENICKÁ, B.; ČECHOVÁ, B.; FRANCOVÁ, P.; FAUNDEZ-ZANUY, M.; ROSENBLUM, S. Effect of Stroke-level Intra-writer Normalization on Computerized Assessment of Developmental Dysgraphia. In 10th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Moskva, Rusko: 2018. p. 233-237. ISBN: 978-1-5386-9360-5.
Detail

MUCHA, J.; MEKYSKA, J.; GALÁŽ, Z.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; LOPEZ-DE-IPINA, K.; ZVONČÁK, V.; KISKA, T.; SMÉKAL, Z.; BRABENEC, L.; REKTOROVÁ, I. Identification and Monitoring of Parkinson’s Disease Dysgraphia Based on Fractional-Order Derivatives of Online Handwriting. Applied Sciences - Basel, 2019, vol. 8, no. 12, p. 1-18. ISSN: 2076-3417.
Detail

ZVONČÁK, V.; MEKYSKA, J.; ŠAFÁROVÁ, K.; MUCHA, J.; KISKA, T.; LOSENICKÁ, B.; ČECHOVÁ, B.; FRANCOVÁ, P.; SMÉKAL, Z. Vliv intra-writer normalizace na diagnózu vývojové dysgrafie založené na kvantitativní analýze online písma. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2019, roč. 20, č. 6, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

MUCHA, J.; MEKYSKA, J.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; SANZ-CARTAGENA, M.; GALÁŽ, Z.; ZVONČÁK, V.; KISKA, T.; SMÉKAL, Z.; LOPEZ-DE-IPINA, K.; REKTOROVÁ, I. Advanced Analysis of Online Handwriting in a Multilingual Cohort of Patients with Parkinson's Disease. In Advances in Signal Processing and Artificial Intelligence: Proceedings of the 1st International Conference on Advances in Signal Processing and Artificial Intelligence. 1. Barcelona, Spain: International Frequency Sensor Association (IFSA) Publishing, S. L., 2019. p. 144-147. ISBN: 978-84-09-10127-6.
Detail

ZVONČÁK, V.; MEKYSKA, J.; ŠAFÁROVÁ, K.; SMÉKAL, Z.; BREZANY, P. New Approach of Dysgraphic Handwriting Analysis Based on the Tunable Q-Factor Wavelet Transform. In 2019 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO). Opatja, Chorvatsko: 2019. p. 289-294. ISBN: 978-953-233-098-4.
Detail

MUCHA, J.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; MEKYSKA, J.; ZVONČÁK, V.; GALÁŽ, Z.; KISKA, T.; SMÉKAL, Z.; BRABENEC, L.; REKTOROVÁ, I.; LOPEZ-DE-IPINA, K. Analysis of Parkinson’s Disease Dysgraphia Based on Optimized Fractional Order Derivative Features. In 2019 27th European Signal Processing Conference (EUSIPCO). 18th European Signal Processing Conference (EUSIPCO-2010). A Coruňa, Španělsko: 2019. p. 1-5. ISBN: 978-9-0827-9703-9. ISSN: 2076-1465.
Detail

ZVONČÁK, V.; MEKYSKA, J.; GALÁŽ, Z.; MUCHA, J.: Labeling software for online handwriting (LSOW); Labeling software for online handwriting (LSOW). https://gitlab.com/zv01/LSOW. URL: https://gitlab.com/zv01/LSOW. (software)
Detail

GAVENČIAK, M.: DysGraphy; DysGraphy. https://github.com/BDALab. URL: https://github.com/BDALab. (software)
Detail

MUCHA, J.; MIKULEC, M.: HandAQUS for Cinitq; HandAQUS for Cintiq. https://github.com/BDALab/HandAQUS_for_Cintiq. URL: https://github.com/BDALab/HandAQUS_for_Cintiq. (software)
Detail

ILGNER, P.; ZVONČÁK, V.; MEKYSKA, J.; GALÁŽ, Z.; MUCHA, J.: Software for online handwriting record on digitizers with LCD screen (OWSTU); Software for online handwriting record on digitizers with LCD screen (OWSTU). https://gitlab.com/zv01/OWSTU. URL: https://gitlab.com/zv01/OWSTU. (software)
Detail

ILGNER, P.; ZVONČÁK, V.; MUCHA, J.; MEKYSKA, J.; GALÁŽ, Z.: Synchronized record of EEG signals and online handwriting (SREW); Synchronized record of EEG signals and online handwriting (SREW). https://gitlab.com/zv01/SREW. URL: https://gitlab.com/zv01/SREW. (software)
Detail

MUCHA, J.; MEKYSKA, J.; ZVONČÁK, V.; GALÁŽ, Z.; SMÉKAL, Z.: HandAQUS; HandAQUS - Handwriting acquisition software. https://gitlab.com/JanMucha/HandAQUS_Software.git. URL: https://gitlab.com/JanMucha/HandAQUS_Software.git. (software)
Detail