Detail projektu

Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území

Období řešení: 01.01.2017 — 31.12.2019

O projektu

Projekt vychází z předpokladu, že jednotlivé typy urbanistických struktur a jejich umístění v organismu města mají vliv na kvalitu života místních obyvatel, tj. na sociální soužití, environmentální kvalitu, ekonomické náklady, ale i na udržitelný rozvoj celého města. Projekt na příkladech vybraných středoevropských měst definuje charakteristické základní typy urbanistických struktur a zkoumá jejich vztah k udržitelnému rozvoji území, u každé zkoumané charakteristické lokality vyhodnotí plnění konkrétních indikátorů udržitelného rozvoje. Pokusí se tak zjistit, jaký typ urbanistické struktury je z hlediska dlouhodobého rozvoje města nejvýhodnější.

Popis anglicky
The project is based on the assumption, that individual types of urban structures and their location within the body of the city affect the quality of life of the local inhabitants, i.e. social coexistence, environmental quality, economic costs, but also the sustainable development of the entire city. The project uses examples of selected Central European cities to define characteristic basic types of urban structures and examines their relationship to sustainable spatial development. The project evaluates the fulfilment of specific indicators of sustainable development for each researched characteristic locality. It will thus attempt to identify the type of urban structure which is the most convenient for the long-term development of the city.

Klíčová slova
urbanistická struktura; město; kvalita života; udržitelný rozvoj

Klíčová slova anglicky
urban structure; the city; quality of life; sustainable development

Označení

GA17-26104S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav urbanismu
- příjemce (27.02.2017 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2017-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

LIČKOVÁ, N. Rozdílné přístupy států k hospodaření s dešťovými vodami. In Sborník PhD Research Sympozia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 34-41. ISBN: 978-80-214-4994-7.
Detail

KOPÁČIK, G.; VAISHAR, A.; ŠIMARA, E. The dynamics of population distributions in cities based on daily mobile phone operations: A case study of some Moravian cities. MORAVIAN GEOGRAPHICAL REPORTS, 2021, vol. 29, no. 1, p. 71-86. ISSN: 1210-8812.
Detail

MATYÁŠOVÁ, J. Rozbor tří obytných souborů ve městě Vídeň. In PhD Research Sympozium. Brno: 2017. s. 54-60. ISBN: 978-80-214-5549-8.
Detail

HORÁKOVÁ, E. Potenciál využití otevřených dat v městském plánování. 2017.
Detail

JEŽKOVÁ, T. VLIV VEŘEJNÉHO A DEVELOPERSKÉHO ZÁJMU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. In PhD Research Sympozium 2017. 2017. s. 21-26. ISBN: 978-80-214-5549-8.
Detail

KILNAROVÁ, P. Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území. 2017.
Detail

KOPÁČIK, G.; KILNAROVÁ, P. Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území. 2018.
Detail

MATYÁŠOVÁ, J. Spokojenost obyvatel v různých urbanistických strukturách. In PhD Research Sympozium 2018. Vysoké učení technické v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. s. 28-35. ISBN: 978-80-214-5664-8.
Detail

HORÁKOVÁ, E. Sociologická a urbanistická analýza města použitím dat mobilních operátorůí. In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. s. 6-11. ISBN: 978-80-214-5664-8.
Detail

HORÁKOVÁ, E.; PALACKÝ, J. Komparativní analýza dynamických dat mobilního operátora a strategických dat čsú v režimu otevřených dat na příkladu města Brna. 10 th Architecture in Perspective. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. s. 248-251. ISBN: 978-80-248-4236-3.
Detail

WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G.; LEITMANNOVÁ, A. Closed Urban Blocks versus Open Housing Estate Structures: Sustainability Surveys in Brno, Czech Republic. 2018.
Detail

WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G.; LEITMANNOVÁ, A. Closed Urban Blocks versus Open Housing Estate Structures. Sustainability surveys in Brno, Czech Republic. Praha: 2018. p. 859-859.
Detail

MATYÁŠOVÁ, J. Spokojenost obyvatel v různých urbanistických strukturách. PhD Research Sympozium 2018. Brno: 2018. ISBN: 978-80-214-5664-8.
Detail

KOPÁČIK, G.; KILNAROVÁ, P. Schopnost různých typů urbanistických struktur středoevropských měst ovlivňovat teplotu vzduchu. 10th Architecture in perspective 2018. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2018. s. 256-260. ISBN: 978-80-248-4236-3.
Detail

WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G.; LEITMANNOVÁ, A. Closed Urban Blocks versus Open Housing Estate Structures: Sustainability Surveys in Brno, Czech Republic. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 471 (2019) 102061. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. p. 1-12. ISSN: 1757-899X.
Detail

WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G. Ovlivňuje urbanistická struktura ekonomii územního rozvoje? Případové studie v Brně, Ostravě a Zlíně. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2019, č. 2, s. 66-77. ISSN: 1805-3246.
Detail

HOFMAN, P.; KOPÁČIK, G. Posuzování denního osvětelní urbanistických situací. In 42. setkání ústavu pozemního stavitelství a kateder konstrukcí pozemních staveb České aSlovenské republiky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95. 602 00 Brno, 2018. s. 29-33. ISBN: 978-80-214-5715-7.
Detail

CHROBOCZKOVÁ, A. Transformace urbanistických struktur ve městech Leipzig a Graz. Urbanismus a územní rozvoj, 2019, roč. 3, č. 3, s. 27-33. ISSN: 1212-0855.
Detail

MATYÁŠOVÁ, J.; BOUŠKOVÁ, L. Obytné soubory a spokojenost obyvatel. Brno: 2019. 124 s. ISBN: 978-80-214-5800-0.
Detail

KOPÁČIK, G.; WITTMANN, M.; KILNAROVÁ, P.; KUČERA, P.; FRANTIŠÁK, L.; HAVLIŠ, K.; ŠIMARA, E.; HÝLOVÁ, A.; MATYÁŠOVÁ, J.; LEITMANNOVÁ, A.; VAISHAR, A.; JENČKOVÁ, B.; HOFMAN, P.; OBRŠÁL, N. Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území, Případové studie Brno–Ostrava–Zlín. Brno: Akademické nakladatelství CERM©, s.r.o., 2019. 480 s. ISBN: 978-80-7623-007-1.
Detail

KOPÁČIK, G.; VAISHAR, A. Residential function dynamics in the urban territory: the case of selected Moravian cities. In 12. Architektura v perspektivě 2020 / 12th Architecture in Perspective 2020. Ostrava: Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2020. p. 152-157. ISBN: 978-80-248-4450-3.
Detail

KOPÁČIK, G.; WITTMANN, M.; VAISHAR, A.; MATYÁŠOVÁ, J. Satisfaction of Inhabitants in Different Urban Structures. Case Studies in Brno, Ostrava and Zlin. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2021, no. 1, p. 63-81. ISSN: 1805-3246.
Detail

HORÁKOVÁ, E. Potenciál využití otevřených dat v městském plánování. In PhD Research Sympozium. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 6-12. ISBN: 978-80-214-5549-8.
Detail