Detail projektu

Modifikace vlastností geopolymerů na bázi metakaolinu

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2017

O projektu

Hlavním cílem řešení navrhovaného projektu bude studium aplikace a vlivu různých polymerních přísad na mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku a tahu ohybem), porozitu a mikrostrukturu geopolymeru na bázi metakaolinu a také na zlepšení zpracovatelnosti jeho čestvé směsi. Získané výsledky pak budou sloužit jako podklady pro efektivnější navrhování nových kompozitních materiálů s pojivem na bázi metakaolinu.

Označení

FAST-J-16-3527

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Mikhailova Olesia, Ing. - hlavní řešitel
Rovnaník Pavel, doc. RNDr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav chemie
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

Výsledky

MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P. Effect of polyethylene glycol addition on metakaolin-based geopolymer. In International Conference on Ecology and new Building materials and products, ICEBMP 2016. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. p. 222-228. ISSN: 1877-7058.
Detail

MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P. Stability of Polymer Admixtures in Alkaline Media. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III. Materials Science Forum. Switrzerland: Trans Tech Publications, 2017. p. 145-153. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
Detail

MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P. Study of Metakaolin-Based Geopolymer with Addition of Polymer Admixtures. In World Academy of Science, Engineering and Technology conference proceedings. World Academy of Science, Engineering and Technology. 18. Rome, Italy: International Scholarly and Scientific Research & Innovation, 2016. p. 1308-1311. ISSN: 2010-376X.
Detail

MIKHAILOVA, O. Efekt polyethylenglykolu na vlastnosti geopolymeru na bázi metakaolinu. In Sborník abstraktů 19. odborná konference Juniorstav 2017. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno: 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail