Detail publikace

VLIV FACILITY MANAGEMENTU NA OPTIMALIZACI NÁVRHU PROJEKTU

ROUDNÁ, V. ROSECKÁ, Z. TICHÁ, A.

Originální název

VLIV FACILITY MANAGEMENTU NA OPTIMALIZACI NÁVRHU PROJEKTU

Český název

VLIV FACILITY MANAGEMENTU NA OPTIMALIZACI NÁVRHU PROJEKTU

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento článek se zabývá aplikací nástrojů facility managementu do procesu výstavby a provozování zelených budov. Náklady spojené s nemovitostmi lze obecně rozdělit na dvě základní skupiny. Na jedné straně se nachází náklady na pořízení a na straně druhé se jedná o provozní náklady životního cyklu objektu. Tyto budoucí provozní náklady mají významný vliv v přípravě projektu na rozhodování investora při volbě vhodných technologií, materiálů, konstrukčních řešení a dispozic. Cílem článku je sledování provozních nákladů zelených staveb a praktická aplikace principů facility managementu již v procesu plánování a návrhu technického řešení stavby. Monitorovanými stavbami jsou 3 budovy nadace Partnerství. Jedná se o novostavbu administrativní budovy, rekonstrukci administrativní budovy a stávající budovu. Názorně jsou představeny rozdíly v provozních nákladech jednotlivých budov. Provozní náklady jsou přepočítány na m3 obestavěného prostoru a na počet lidí, kteří využívají zařízení. Prezentované výsledky jsou založeny na výpočtech a skutečně dosažených hodnot.

Český abstrakt

Tento článek se zabývá aplikací nástrojů facility managementu do procesu výstavby a provozování zelených budov. Náklady spojené s nemovitostmi lze obecně rozdělit na dvě základní skupiny. Na jedné straně se nachází náklady na pořízení a na straně druhé se jedná o provozní náklady životního cyklu objektu. Tyto budoucí provozní náklady mají významný vliv v přípravě projektu na rozhodování investora při volbě vhodných technologií, materiálů, konstrukčních řešení a dispozic. Cílem článku je sledování provozních nákladů zelených staveb a praktická aplikace principů facility managementu již v procesu plánování a návrhu technického řešení stavby. Monitorovanými stavbami jsou 3 budovy nadace Partnerství. Jedná se o novostavbu administrativní budovy, rekonstrukci administrativní budovy a stávající budovu. Názorně jsou představeny rozdíly v provozních nákladech jednotlivých budov. Provozní náklady jsou přepočítány na m3 obestavěného prostoru a na počet lidí, kteří využívají zařízení. Prezentované výsledky jsou založeny na výpočtech a skutečně dosažených hodnot.

Klíčová slova

Provozní náklady, kalkulace, zelené budovy.

Vydáno

26.01.2017

Nakladatel

VUT v Brně, FAST

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5462-0

Kniha

Juniorstav 2017

Číslo vydání

1

Strany od

1

Strany do

7

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT132633,
 author="Veronika {Roudná} and Zdenka {Rosecká} and Alena {Tichá}",
 title="VLIV FACILITY MANAGEMENTU NA OPTIMALIZACI NÁVRHU PROJEKTU",
 annote="Tento článek se zabývá aplikací nástrojů facility managementu do procesu výstavby a provozování zelených budov. Náklady spojené s nemovitostmi lze obecně rozdělit na dvě základní skupiny. Na jedné straně se nachází náklady na pořízení a na straně druhé se jedná o provozní náklady životního cyklu objektu. Tyto budoucí provozní náklady mají významný vliv v přípravě projektu na rozhodování investora při volbě vhodných technologií, materiálů, konstrukčních řešení a dispozic. Cílem článku je sledování provozních nákladů zelených staveb a praktická aplikace principů facility managementu již v procesu plánování a návrhu technického řešení stavby. Monitorovanými stavbami jsou 3 budovy nadace Partnerství. Jedná se o novostavbu administrativní budovy, rekonstrukci administrativní budovy a stávající budovu. Názorně jsou představeny rozdíly v provozních nákladech jednotlivých budov. Provozní náklady jsou přepočítány na m3 obestavěného prostoru a na počet lidí, kteří využívají zařízení. Prezentované výsledky jsou založeny na výpočtech a skutečně dosažených hodnot.",
 address="VUT v Brně, FAST",
 booktitle="Juniorstav 2017",
 chapter="132633",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="VUT v Brně, FAST",
 year="2017",
 month="january",
 pages="1--7",
 publisher="VUT v Brně, FAST",
 type="conference paper"
}