Detail projektu

Resolvery - Moderní čidla polohy

Období řešení: 16.01.2016 — 31.12.2019

O projektu

Účelem projektu je prozkoumat, navrhnout a ověřit možnosti vytvoření zcela nové typové řady bezkontaktních návlekových resolverů. To představuje inovaci výrobků pro export a posílení konkurenceschopnosti dosažené v úzké spolupráci s vysokoškolským pracovištěm. Již v průběhu řešení projektu bude sledována otázka spolehlivosti - komplexní přístup spočívá, mimo jiné, ve vytváření předpokladů spolehlivosti již při vypracovávání dokumentace pro vzorky.

Popis anglicky
The purpose of the project is to investigate, design and verify the possibility of creating an entirely new series of roll contactless resolvers. this represents innovation of products for export and to strengthen the competitiveness achieved in close cooperation with the university workplace. Already during solution the project will be monitored by the issue of reliability - comprehensive approach involves, among others, in creating the preconditions have confidence in drafting Documentation for samples.

Klíčová slova
resolvery; nové materiály; princip činnosti; parametry resolveru

Klíčová slova anglicky
resolvers; new materials; principles of operation; parameters of resolver

Označení

FV10195

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- příjemce (16.01.2016 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- plně financující (2016-01-16 - 2019-12-31)

Výsledky

MACH, M.; VÍTEK, O. Vliv magnetického obvodu na přesnost resolveru. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2019, roč. 21, č. 4, s. 107-113. ISSN: 1213-1539.
Detail