Detail projektu

Mediální databáze autorských přednášek - implementace do výuky

Období řešení: 01.06.2015 — 31.12.2015

O projektu

Vytvoření digitální databáze AV záznamů autorských přednášek na FA VUT pro potřeby implementace do výuky s interaktivním přístupem uživatele / studenti, pedagogové, odborná i laická veřejnost.

Popis anglicky
Creating of digital database of of lectures at BUT FA which will be used for implementation to education with interactive access to users / students, teachers, professional and public.

Klíčová slova
Digitální databáze, AV záznamy autorskéh přednášky, FA VUT, implementace do výuky, interaktivní přístup.

Klíčová slova anglicky
Digital database, AV recordings, lectures, FA BUT, implementation, learning, interactive approach.

Označení

RP_VS/2015/7

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Šmídek Petr, MgA. Ing. arch., Ph.D. - hlavní řešitel
Blümel Miroslav - spoluřešitel
Foretník Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav navrhování
- příjemce (11.02.2016 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2015-06-01 - 2015-12-31)