Detail projektu

Zhodnocení využitelnosti vyvíjených magnetických a elektromagnetických metod pro kontrolu homogenity drátkobetonu.

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

O projektu

Podstatou projektu je navrhnout a vytvořit sadu vhodně volených kalibračních vzorků, jejichž homogenita bude kontrolována průmyslovou tomografii. Na těchto vzorcích pak budou odzkoušeny magnetické sondy, speciálně pro kontrolu drátkobetonu vyvíjené. Metody budou testovány na reálné konstrukci a za předpokladu jejich spolehlivosti, použity jako průkazní metody při řešení sporů o kvalitu drátkobetonových konstrukcí.

Označení

FAST/ÚSI-J-15-2945

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavebního zkušebnictví
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta stavební
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

KOMÁRKOVÁ, T.; FRIEDL, M. Methodology for non-destructive evaluation of concentration and orientation of steel fibers in steel-fiber-reinforced concrete. Book of abstracts. 23rd International Conference on Materials and Technology. Ljublana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Lepi pot 11, 2015. p. 136-136. ISBN: 978-961-92518-8-1.
Detail

HOBST, L.; BÍLEK, P. Non-destructive identification of material properties of fibre concrete: a stationary magnetic field. In ICNAAM 2015 - Proceedings. AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2016. p. 380010-1 (380010-4 p.)ISBN: 978-0-7354-1392-4. ISSN: 0094-243X.
Detail

KOMÁRKOVÁ, T. Design of Methodology for Non-Destructive-Testing of Steel-Reinforced-Fiber-Concrete. In Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech PublicationsLtd, 2016. p. 179-185. ISBN: 978-3-03835-719-3. ISSN: 1013-9826.
Detail

BÍLEK, P.; KŘÍŽ, T. První poznatky s numerickou simulací nedestruktivního testování drátkobetonu. In Sborník anotací konference Juniorstav 2016. Juniorstav. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5312-8.
Detail

KOMÁRKOVÁ, T. Vybrané nedestruktivní metody zkoušení drátkobetonu. In 18. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2016. 18. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, Brno 60200, 2016. s. 179-185. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

HOBST, L.; BÍLEK, P. Non-destructive identification of material properties of fibre concrete: a time-harmonic electromagnetic field. In ICNAAM 2015. AIP conference proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2016. p. 380011-1 (380011-4 p.)ISBN: 978-0-7354-1392-4. ISSN: 0094-243X.
Detail