Detail projektu

VYUŽITÍ SATELITNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI SLEDOVÁNÍ GEODYNAMICKÝCH JEVŮ A MAPOVÁNÍ HUSTOTNÍCH NEHOMOGENIT NA ÚZEMÍ MORAVY.

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

O projektu

Navazující projektový záměr bude zahrnovat a rozšiřovat vlastní měření GNSS, gravimetrie a opakované přesné nivelace do oblasti severní části sítě GPS MORAVA a dalších oblastí (Králického Sněžník, polygony Tetčice a Znojmo). Údaje budou současně využity k vývoji, testování a ladění nové technologie (pracovně označované VTT) umožňující zpřesnění anomálií tíhového pole a řešení hustotních poměrů v libovolné části zemského povrchu na základě dostupných satelitních výškových a gravimetrických dat.

Označení

FAST-S-14-2310

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav geodézie
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O. POZNATKY Z OPAKOVANÝCH GPS MĚŘENÍ V SÍTI MORAVA. In Družicové metody v geodézii a katastru. 1. Brno: VUT Brno, 2014. s. 5-14. ISBN: 978-80-86433-58-5.
Detail

POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O. GPS – PROSTŘEDEK PRO VYMEZENÍ GEODYNAMICKY AKTIVNÍCH A RIZIKOVÝCH OBLASTÍ. In Družicové metody v geodézii a katastru. 1. Brno: VUT Brno, 2014. s. 44-56. ISBN: 978-80-86433-58-5.
Detail

POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; ROŠTÍNSKÝ, P.; WITISKA, M. RESULTS OF REPEATED MEASUREMENTS AT THE ŽELEZNÉ HORY-TIŠNOV FAULT SYSTEM SURROUNDINGS. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2014, vol. 11, no. 3(175), p. 101-113. ISSN: 1214-9705.
Detail

POSPÍŠIL, L.; HEFTY J., ŠVÁBENSKÝ, O. Geodynamically active areas in Central Europe determined on the bases of GPS measurements: kinematic models. Acta Montanistica Slovaca, 2015, vol. 19, no. 3, p. 126-140. ISSN: 1335-1788.
Detail

ROŠTÍNSKÝ, P.; POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KAŠING, M.; NOVÁKOVÁ, E. Risk faults in stable crust of the eastern Bohemian Massif identified by integrating GNSS, levelling, geological, geomorphological and geophysical data. TECTONOPHYSICS, 2020, vol. 785, no. 228427, p. 1-24. ISSN: 0040-1951.
Detail

POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J. STUDY OF RISK ZONES AT THE BOHEMIAN MASSIF AND WESTERN CARPATHIANS TERRITORY. In Družicové metody v geodézii a katastru. Brno: ECON publishing Brno, 2016. p. 45-53. ISBN: 978-80-86433-59-2.
Detail

POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O. Nové skutečnosti o recentní aktivitě Diendorfsko-Čebínské tektonické zóny (DCTZ). Geodetické základy a geodynamika 2015. Bratislava, SR: Slovenská technická univerzita, 2015. s. 56-56. ISBN: 978-80-227-4466-9.
Detail

VATRT, V.; MACHOTKA, R.; JURČÍK, J.; BUDAY, M. Praktické aplikace aktuální hodnoty potenciálu na geoidu po jejím projednání na 26. valném zasedání IUGG. Bratislava: Slovenská technická univerzita, Bratislava, SR, 2015. s. 26-26.
Detail

BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O. Morphological Aanalyses of the Central Slovakia on Base of the DEM. In Surface models for Geosciences. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Switzerland: Springer, 2015. p. 13-26. ISBN: 978-3-319-18407-4.
Detail