Detail produktu

Knihovna pro využití eliptických křivek v nízkovýkonovém zařízení

FUJDIAK, R. MIŠUREC, J. MLÝNEK, P. RÁŠO, O.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software slouží pro generování eliptických křivek a bodů na nich, které se následně využívají například pro bezpečný přenos klíčů symetrických kryptosystémů AES. Tento software je určen pro nízkovýkonové zařízení např. MSP430. Software využívá algoritmů OPENSSL.

Klíčová slova

eliptické křivky, symetrická kryptografie, asymetrická kryptografie, ECDH, AES

Datum vzniku

31.10.2014

Umístění

http://www.utko.feec.vutbr.cz/~fujdiak/EC/cz.html

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty