Detail projektu

Progresivní testování kvality a životnosti nanomateriálů na bázi siliko-aerogelů využívaných ve stavebnictví

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2015

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)
Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)
Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

O projektu

Směrnice EU vyžaduje, aby do roku 2020 všechny nové budovy produkovaly tolik energie kolik spotřebují. Aerogely na bázi křemíků jednak dosahují 6x lepší tepelně-isolační vlastnosti než klasické materiály a jednak lze využít jejich fotovoltaických vlastnosti. Vzorků budou testovány pomocí akustické emise, frekvenční inspekce a nelineární ultrazvukové defektoskopie, dále pak metody impedanční spektroskopie a konfokální mikroskopie. Elektrických vlastností těchto aerogelů budou testo

Označení

FAST-S-13-2149

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav fyziky
- interní (01.01.2013 - 31.12.2015)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2015)

Výsledky

CHOBOLA, Z.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D. Using of Impact-echo Methods to Assessment of Reinforced Concrete Structures Corrosion. In Mechanics and Control Engineering. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. p. 1400-1404. ISBN: 978-3-03785-908-7. ISSN: 1660-9336.
Detail

ŠTOUDEK, R.; TRČKA, T.; MATYSÍK, M.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I. Acoustic and Electromagnetic Emission of Lightweight Concrete with Polypropylene Fibers. Materiali in tehnologije, 2016, vol. 50, no. 4, p. 547-552. ISSN: 1580-2949.
Detail

CARBOL, L.; MARTINEK, J. Deterministický generátor bílého šumu na bázi jednočipového mikropočítače. In JUNIORSTAV 2014 - 16. odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z. Estimation of Impact-echo Method for the Assessment of Long-term Frost Resistance of Ceramic Tiles. In ICEBMP 2014. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 285-288. ISBN: 978-80-87397-16-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

TIMČAKOVÁ-ŠAMÁRKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z.; ŠTEFKOVÁ, D. Acoustic Testing of Reinforced Concrete Structure Corrosion. In 31st Conference of the European Working Group on Acoustic Emission (EWGAE). Dresden: German Society for Non-Destructive Testing, 2014. p. 1-6. ISBN: 978-3-940283-63-4.
Detail

TIMČAKOVÁ-ŠAMÁRKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z. Kontrola stavu železobetonových konstrukcí s využitím akustické metody nedestruktivního testování. In Defektoskopie 2014. Praha: Česká společnost pro nedestruktivní testování, 2014. s. 135-141. ISBN: 978-80-214-5035-6.
Detail

ŠTEFKOVÁ, D.; TUPÝ, M.; SOTIRIADIS, K.; TIMČAKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z. Vysoce teplotní degradace maltových kompozitů obsahujících částice pryže a Eva polymeru testovaných pomocí metody Impact- echo. In Defektoskopie 2014 Sborník příspěvků 44. mezinárodní konference. The e-Journal of Nondestructive Testing. 1. Praha: 2014. s. 129-134. ISBN: 978-80-214-5018-9. ISSN: 1435-4934.
Detail

ŠTEFKOVÁ, D.; TIMČAKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z. Acoustic Method for Testing of High-Temperature-Degraded Cement-Based Composite Materials. In 31st Conference of the European Working Group on Acoustic Emission (EWGAE). Dresden: MAX-PLanck-Str.6, 12489 Berlin, Germany, 2014. p. 1-6. ISBN: 978-3-940283-63-4.
Detail

TIMČAKOVÁ-ŠAMÁRKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z. Inspection Condition of Reinforced Concrete Structures Using Acoustic Method of Non-Destructive Testing. In XIth European Conference on NDT. The e-Journal of Nondestructive Testing. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-5018-9. ISSN: 1435-4934.
Detail

ŠTEFKOVÁ, D.; TUPÝ, M.; SOTIRIADIS, K.; TIMČAKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z. High-temperature degradation confirmed by Impact-echo Method tested on Cementations Composite Materials Containing Rubber Aggregates and Acrylic or Ethylene Vinyl Acetate Polymer Binder. In XIth European Conference on NDT. The e-Journal of Nondestructive Testing. 1. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-5018-9. ISSN: 1435-4934.
Detail

ŠTEFKOVÁ, D. Stavební materiály obsahující pryžové částice a polymerová pojiva namáhané teplotou, testované metodou Impact-Echo. In 17. odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

MATYSÍK, M.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I. Effect of Superplasticizers on the Cement Hydration Process. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 3-6. ISBN: 978-3-03835-452-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z. Assessment of the Impact-echo Method for Monitoring the Long-standing Frost Resistance of Ceramic Tiles. Materiali in tehnologije, 2015, vol. 49, no. 4, p. 639-643. ISSN: 1580-2949.
Detail

MATYSÍK, M.; TIMČAKOVÁ, K. The Application of NUS Method for Concrete-covered Steel Corrosion Monitoring. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2015. p. 267-272. ISBN: 978-3-03835-587-8. ISSN: 1022-6680.
Detail

CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; VANĚK, J.; HULICIUS, E.; KUSÁK, I. Low-frequency noise measurements used for quality assessment of GaSb based laser diodes prepared by molecular beam epitaxy. Journal of Electrical Engineering, 2015, vol. 66, no. 4, p. 226-230. ISSN: 1335-3632.
Detail

CARBOL, L.; MARTINEK, J. Deterministic white noise generator based on microcontroller. In 11th WORKSHOP NDT 2013 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM,s.r.o., 2013. p. 72-80. ISBN: 978-80-7204-864-9.
Detail