Detail publikace

Hodnocení kvality služeb facility managementu

HANÁKOVÁ, Z. TICHÁ, A.

Originální název

Hodnocení kvality služeb facility managementu

Český název

Hodnocení kvality služeb facility managementu

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek se zabývá hodnocením kvality služeb facility managementu. Po úvodním objasnění pojmu je nastíněna problematika kvality ve facility managementu. Jsou popsány důležité termíny jako kvalita, požadavek, service level (úroveň služby), service level agreement (smlouva o úrovni služeb) a key performance indicator (klíčový výkonnostní hodnotitel). Je zde také popsán kvalitativní cyklus, a to v podobě následujícího schématu. V další části článku je popsán návrh na hodnocení kvality služeb facility managementu, který byl vytvořen v rámci projektu juniorského specifického výzkumu. Výsledkem je soubor excelových tabulek. První z nich obsahuje seznam možných FM služeb v návaznosti na normu EN 15221-4. Na druhém listu excelového souboru je seznam firem, které poskytují služby facility managementu v České republice. Kromě názvu firmy a odkazu na webové stránky je u každé firmy uveden i výčet služeb, které daná firma poskytuje. Poslední list je již konkrétním návrhem na hodnocení poskytovaných služeb. Hodnocení obsahuje popis služby, včetně četnosti jejího dodání. Pak je uvedeno časové omezení pro danou činnost, pokud nějaké je. Následuje konkrétní popis KPI (klíčový výkonnostní hodnotitel), je uvedeno období, ve kterém se kvalita sleduje a měrná jednotka hodnocení. Dále je sloupec pro hodnotu maximálního počtu jednotek pro standard. Následuje koeficient snížení ceny pro každou dodatečnou jednotku a v posledním sloupci je hodnota CPI (kritický výkonnostní hodnotitel), při jehož dosažení má klient právo např. vypovědět smlouvu s dodavatelem. Celý proces hodnocení kvality, včetně nastavení jednotlivých ukazatelů je velmi individuální. Záleží pouze na klientovi, jak bude nastaveno hodnocení plnění dodávaných služeb.

Český abstrakt

Článek se zabývá hodnocením kvality služeb facility managementu. Po úvodním objasnění pojmu je nastíněna problematika kvality ve facility managementu. Jsou popsány důležité termíny jako kvalita, požadavek, service level (úroveň služby), service level agreement (smlouva o úrovni služeb) a key performance indicator (klíčový výkonnostní hodnotitel). Je zde také popsán kvalitativní cyklus, a to v podobě následujícího schématu. V další části článku je popsán návrh na hodnocení kvality služeb facility managementu, který byl vytvořen v rámci projektu juniorského specifického výzkumu. Výsledkem je soubor excelových tabulek. První z nich obsahuje seznam možných FM služeb v návaznosti na normu EN 15221-4. Na druhém listu excelového souboru je seznam firem, které poskytují služby facility managementu v České republice. Kromě názvu firmy a odkazu na webové stránky je u každé firmy uveden i výčet služeb, které daná firma poskytuje. Poslední list je již konkrétním návrhem na hodnocení poskytovaných služeb. Hodnocení obsahuje popis služby, včetně četnosti jejího dodání. Pak je uvedeno časové omezení pro danou činnost, pokud nějaké je. Následuje konkrétní popis KPI (klíčový výkonnostní hodnotitel), je uvedeno období, ve kterém se kvalita sleduje a měrná jednotka hodnocení. Dále je sloupec pro hodnotu maximálního počtu jednotek pro standard. Následuje koeficient snížení ceny pro každou dodatečnou jednotku a v posledním sloupci je hodnota CPI (kritický výkonnostní hodnotitel), při jehož dosažení má klient právo např. vypovědět smlouvu s dodavatelem. Celý proces hodnocení kvality, včetně nastavení jednotlivých ukazatelů je velmi individuální. Záleží pouze na klientovi, jak bude nastaveno hodnocení plnění dodávaných služeb.

Klíčová slova

Facility management, kvalita, služba, produkt, hodnocení

Rok RIV

2014

Vydáno

30.01.2014

Nakladatel

VUT v Brně, FAST

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4851-3

Kniha

Juniorstav 2014

Číslo vydání

1

Strany od

1

Strany do

5

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT105317,
 author="Zdenka {Rosecká} and Alena {Tichá}",
 title="Hodnocení kvality služeb facility managementu",
 annote="Článek se zabývá hodnocením kvality služeb facility managementu. Po úvodním objasnění pojmu je nastíněna problematika kvality ve facility managementu. Jsou popsány důležité termíny jako kvalita, požadavek, service level (úroveň služby), service level agreement (smlouva o úrovni služeb) a key performance indicator (klíčový výkonnostní hodnotitel). Je zde také popsán kvalitativní cyklus, a to v podobě následujícího schématu.
V další části článku je popsán návrh na hodnocení kvality služeb facility managementu, který byl vytvořen v rámci projektu juniorského specifického výzkumu. Výsledkem je soubor excelových tabulek. První z nich obsahuje seznam možných FM služeb v návaznosti na normu EN 15221-4. Na druhém listu excelového souboru je seznam firem, které poskytují služby facility managementu v České republice. Kromě názvu firmy a odkazu na webové stránky je u každé firmy uveden i výčet služeb, které daná firma poskytuje. Poslední list je již konkrétním návrhem na hodnocení poskytovaných služeb. 
Hodnocení obsahuje popis služby, včetně četnosti jejího dodání. Pak je uvedeno časové omezení pro danou činnost, pokud nějaké je. Následuje konkrétní popis KPI (klíčový výkonnostní hodnotitel), je uvedeno období, ve kterém se kvalita sleduje a měrná jednotka hodnocení. Dále je sloupec pro hodnotu maximálního počtu jednotek pro standard. Následuje koeficient snížení ceny pro každou dodatečnou jednotku a v posledním sloupci je hodnota CPI (kritický výkonnostní hodnotitel), při jehož dosažení má klient právo např. vypovědět smlouvu s dodavatelem.
Celý proces hodnocení kvality, včetně nastavení jednotlivých ukazatelů je velmi individuální. Záleží pouze na klientovi, jak bude nastaveno hodnocení plnění dodávaných služeb.",
 address="VUT v Brně, FAST",
 booktitle="Juniorstav 2014",
 chapter="105317",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="VUT v Brně, FAST",
 year="2014",
 month="january",
 pages="1--5",
 publisher="VUT v Brně, FAST",
 type="conference paper"
}