Project detail

Numerická analýza půdorysně zakřivené konstrukce zavěšené na oblouku

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2013

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2013-01-01 - 2014-12-31)

On the project

Podstatou projektu je numerická analýza půdorysně zakřivené konstrukce zavěšené na oblouku, která by měla vést ke stanovení metodiky optimálního návrhu tvaru nosného oblouku.

Mark

FAST-J-13-2067

Default language

Czech

People responsible

Nečas Radim, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Stráský Jiří, prof. Ing., DSc. - fellow researcher
Hochman Dominik, Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2013-01-01 - 2013-12-31)

Results

HOCHMAN, D. Návrh a příprava modelu půdorysně zakřivené lávky zavěšené na oblouku. In Sborník anotací konference Juniorstav 2014. Brno: VUT v Brně, 2014. s. 126-126. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

NEČAS, R.; HOCHMAN, D.; STRÁSKÝ, J.: FVz-04; Půdorysně zakřivená konstrukce zavěšená na oblouku. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/FVz-04%20(27851).pdf. (funkční vzorek)
Detail