Project detail

Algoritmizace návrhu tvaru půdorysně zakřivených konstrukcí podepřených oblouky

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2013

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2013-01-01 - 2014-12-31)

On the project

Podstatou projektu je stanovení podmínek, za kterých lze navrhnout tvar oblouku podpírajícího půdorysně zakřivenou konstrukci, a proces návrhu algoritmizovat tak, aby bylo zajištěno jeho co možná nejuniverzálnější praktické využití.

Mark

FAST-J-13-2002

Default language

Czech

People responsible

Nečas Radim, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Stráský Jiří, prof. Ing., DSc. - fellow researcher
Trenz Jan, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2013-01-01 - 2013-12-31)

Results

NEČAS, R.; TRENZ, J.; STRÁSKÝ, J.: FVz-05; Půdorysně zakřivená konstrukce podepřená obloukem. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/FVz-05%20(27852).pdf. (funkční vzorek)
Detail