Detail projektu

Vývoj a aplikace automatizovaných měřících systémů v geodézii

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2012

O projektu

Projekt spočívá v dokončení vývoje, testování a propagaci dvou automatizovaných měřících systémů vyvinutých na ústavu geodézie FAST. Jeden systém je v pokročilé fázi vývoje, zatímco druhý již hledá své uplatnění.

Označení

FAST-S-11-18

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Machotka Radovan, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Jurčík Josef, Ing. - spoluřešitel
Komačka Juraj, Ing. - spoluřešitel
Kuruc Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pešková Karla, Ing. - spoluřešitel
Volařík Tomáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vondrák Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Žmolová Věra - spoluřešitel

Útvary

Ústav geodézie
- interní (01.01.2012 - 31.12.2013)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2011-01-01 - 2012-12-31)

Výsledky

KOCMANOVÁ, P. Predikce a vizualizace pohybů skalních bloků v Moravském krasu. In Sborník anotací konference Juniorstav 2012. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-9. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

VOLAŘÍK, T.; MACHOTKA, R.; KURUC, M.; PUCHRIK, L.; JURČÍK, J. Determination of quasigeoid in local network using modern astrogeodetic technologies. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2013, vol. 10, no. 4, p. 437-442. ISSN: 1214-9705.
Detail

MACHOTKA, R.; KURUC, M. Modely kvazigeoidu pro malá území. In Družicové metody v geodézii a katastru, Sborník referátů. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2012. s. 63-68. ISBN: 978-80-86433-55-4.
Detail

KOMAČKA, J. Stanovenie dynamických parametrov mostnej konštrukcie. In Sborník anotací JUNIORSTAV 2012. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 447-447. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

KOMAČKA, J. Estimation of bridge construction dynamic parameters. XVII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXIX Sejmik SKN. Wrocław, Polsko: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2012. p. 87-87. ISBN: 978-83-7717-090-8.
Detail

KOCMANOVÁ, P. Point field for scanner calibration. XVII Miedzynarodowa Konferencja Studenckich Kól Naukowych i XXIX Sejmik SKN Wroclaw, 10-11 maja 2012 r. Wroclaw: Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, 2012. p. 86-86. ISBN: 978-83-7717-090-8.
Detail

MACHOTKA, R. MAAS: Moderní prostředek pro určování astronomicko - geodetických tížnicových odchylek. In VYUŽITIE MODERNEJ GEODETICKEJ TECHNIKY V GEODETICKÝCH REFERENČNÝCH SYSTÉMOCH. Bratislava: Slovenská společnosť geodetov a kartografov, 2012. s. 143-150. ISBN: 978-80-89626-00-7.
Detail

KOSTELECKY,J., MACHOTKA, R., ŠIMEK, J. Combination of heterogenous geodetic data in detailed gravity field modelling. EGU General Assembly 2012, Vienna, Austria: 2012. s. 1 (1 s.).
Detail

MACHOTKA, R. Use of total station for precise astronomical positioning. Geophysical Research Abstracts Vol. 13. EGU General Assembly 2011, Vienna, Austria: 2011. s. 1 (1 s.).
Detail

SIMEK, J., MACHOTKA, R., KOSTELECKY, J., NOVAK, P. An Experimental Accuracy Assessment of the Disturbing Gravity Potential and its First and Higher order Derivatives. Geophysical Research Abstracts Vol. 13. EGU General Assembly 2011, Vienna, Austria: 2011. s. 1 (1 s.).
Detail

MACHOTKA, R.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T. Local quasigeoid model creation from astrogeodetic measurements. STUDIA GEOPHYSICA ET GEODAETICA, 2013, vol. 57, no. 1, p. 27-46. ISSN: 0039-3169.
Detail

MACHOTKA, R.; VOLAŘÍK, T.; KURUC, M.; PUCHRIK, L. Determination of quasigeoid in local network using modern astrogeodetic technologies. The 13th Czech-Polish Workshop, On Recent Geodynamics of The Sudety Mts. and Adjacent Areas Abstracts. Wroclaw: 2012. s. 53-53.
Detail

MACHOTKA, R. Use of total station for precise astronomical positioning. 3st Czech-Polish Symposium, Actual problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry Brno-Wroclaw. 1. Dolní Morava, ČR: GED FAST VUT v Brně, 2011. s. 15-15.
Detail

KOMAČKA, J.; MACHOTKA, R. Experimentálne stanovenie dynamických parametrov ľahkej mostnej konštrukcie. GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR, 2013, roč. 59/101, č. 3, s. 54-60. ISSN: 1805-7446.
Detail

MACHOTKA, R.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; PUCHRIK, L.: Mapa kva; Mapa modelu astronomického kvazigeoidu na území Brna. Ústav geodézie, místnost B221. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail