Project detail

Vývoj a aplikace automatizovaných měřících systémů v geodézii

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2012

On the project

Projekt spočívá v dokončení vývoje, testování a propagaci dvou automatizovaných měřících systémů vyvinutých na ústavu geodézie FAST. Jeden systém je v pokročilé fázi vývoje, zatímco druhý již hledá své uplatnění.

Mark

FAST-S-11-18

Default language

Czech

People responsible

Jurčík Josef, Ing. - fellow researcher
Komačka Juraj, Ing. - fellow researcher
Kuruc Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pešková Karla, Ing. - fellow researcher
Volařík Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vondrák Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Žmolová Věra - fellow researcher
Machotka Radovan, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Geodesy
- (2012-01-01 - 2013-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2012-01-01 - 2013-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2011-01-01 - 2012-12-31)

Results

KOCMANOVÁ, P. Predikce a vizualizace pohybů skalních bloků v Moravském krasu. In Sborník anotací konference Juniorstav 2012. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-9. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

VOLAŘÍK, T.; MACHOTKA, R.; KURUC, M.; PUCHRIK, L.; JURČÍK, J. Determination of quasigeoid in local network using modern astrogeodetic technologies. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2013, vol. 10, no. 4, p. 437-442. ISSN: 1214-9705.
Detail

MACHOTKA, R.; KURUC, M. Modely kvazigeoidu pro malá území. In Družicové metody v geodézii a katastru, Sborník referátů. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2012. s. 63-68. ISBN: 978-80-86433-55-4.
Detail

KOMAČKA, J. Stanovenie dynamických parametrov mostnej konštrukcie. In Sborník anotací JUNIORSTAV 2012. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 447-447. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

KOMAČKA, J. Estimation of bridge construction dynamic parameters. XVII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXIX Sejmik SKN. Wrocław, Polsko: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2012. p. 87-87. ISBN: 978-83-7717-090-8.
Detail

KOCMANOVÁ, P. Point field for scanner calibration. XVII Miedzynarodowa Konferencja Studenckich Kól Naukowych i XXIX Sejmik SKN Wroclaw, 10-11 maja 2012 r. Wroclaw: Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, 2012. p. 86-86. ISBN: 978-83-7717-090-8.
Detail

MACHOTKA, R. MAAS: Moderní prostředek pro určování astronomicko - geodetických tížnicových odchylek. In VYUŽITIE MODERNEJ GEODETICKEJ TECHNIKY V GEODETICKÝCH REFERENČNÝCH SYSTÉMOCH. Bratislava: Slovenská společnosť geodetov a kartografov, 2012. s. 143-150. ISBN: 978-80-89626-00-7.
Detail

KOSTELECKY,J., MACHOTKA, R., ŠIMEK, J. Combination of heterogenous geodetic data in detailed gravity field modelling. EGU General Assembly 2012, Vienna, Austria: 2012. s. 1 (1 s.).
Detail

MACHOTKA, R. Use of total station for precise astronomical positioning. Geophysical Research Abstracts Vol. 13. EGU General Assembly 2011, Vienna, Austria: 2011. s. 1 (1 s.).
Detail

SIMEK, J., MACHOTKA, R., KOSTELECKY, J., NOVAK, P. An Experimental Accuracy Assessment of the Disturbing Gravity Potential and its First and Higher order Derivatives. Geophysical Research Abstracts Vol. 13. EGU General Assembly 2011, Vienna, Austria: 2011. s. 1 (1 s.).
Detail

MACHOTKA, R.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T. Local quasigeoid model creation from astrogeodetic measurements. STUDIA GEOPHYSICA ET GEODAETICA, 2013, vol. 57, no. 1, p. 27-46. ISSN: 0039-3169.
Detail

MACHOTKA, R.; VOLAŘÍK, T.; KURUC, M.; PUCHRIK, L. Determination of quasigeoid in local network using modern astrogeodetic technologies. The 13th Czech-Polish Workshop, On Recent Geodynamics of The Sudety Mts. and Adjacent Areas Abstracts. Wroclaw: 2012. s. 53-53.
Detail

MACHOTKA, R. Use of total station for precise astronomical positioning. 3st Czech-Polish Symposium, Actual problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry Brno-Wroclaw. 1. Dolní Morava, ČR: GED FAST VUT v Brně, 2011. s. 15-15.
Detail

KOMAČKA, J.; MACHOTKA, R. Experimentálne stanovenie dynamických parametrov ľahkej mostnej konštrukcie. GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR, 2013, roč. 59/101, č. 3, s. 54-60. ISSN: 1805-7446.
Detail

MACHOTKA, R.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; PUCHRIK, L.: Mapa kva; Mapa modelu astronomického kvazigeoidu na území Brna. Ústav geodézie, místnost B221. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail