Detail projektu

Podpora výzkumu moderních metod a prostředků v automatizaci

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2013

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2011-01-01 - 2013-12-31)

O projektu

Podstatou navrhovaného projektu je efektivní podpora studentů doktorského programu Elektrotechnika a komunikační technologie(P2613) na ÚAMT FEKT VUT v Brně v oblastech inteligentních řídicích a identifikačních algoritmů, umělé inteligence a robotiky, komunikačních sítí, systémů procesní automatizace, metod a prostředků automatizovaného měření a počítačového vidění. Projekt podporuje vědecko-výzkumnou činnost doktorandů a výměnu znalostí mezi nimi. Vzájemná spolupráce bude výrazně podporována formou pravidelně organizovaných odborných setkání a seminářů.

Označení

FEKT-S-11-6

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Klusáček Stanislav, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Anděra Luděk, Ing. - spoluřešitel
Babinec Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Bejček Ludvík, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Beneš Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Blaha Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bradáč Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Burian František, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Burlak Vladimír, Ing. - spoluřešitel
Čejka Miloslav, Ing., CSc. - spoluřešitel
Červinka Luděk, Ing. - spoluřešitel
Číp Pavel, Ing. - spoluřešitel
Dobias Michal, Ing. - spoluřešitel
Dokoupil Jakub, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dvořáček Martin, Ing. - spoluřešitel
Fialka Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Fiedler Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Florián Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Gogol František, Ing. - spoluřešitel
Graf Miroslav, Ing. - spoluřešitel
Haupt Daniel, Ing. - spoluřešitel
Havlíková Marie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Havránek Zdeněk, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Holek Radovan, Ing., CSc. - spoluřešitel
Honec Peter, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Honzík Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Horák Karel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hynčica Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Hynčica Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Janáková Ilona, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jirsík Václav, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Juhas Miroslav, Ing. - spoluřešitel
Jura Pavel, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Kaczmarczyk Václav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kaňa Zdeněk, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kopecký Martin, Ing. - spoluřešitel
Kopečný Lukáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Krupa Miroslav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kučera Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kváš Marek, Ing. - spoluřešitel
Macho Tomáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Malounek Petr, Ing. - spoluřešitel
Mikšík Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Nováková Zachovalová Věra, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pásek Jan, Ing., CSc. - spoluřešitel
Pavlata Karel, Ing. - spoluřešitel
Petrová Lenka - spoluřešitel
Petyovský Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Piši Daniel, Ing. - spoluřešitel
Pivoňka Petr, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Pohl Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pohl Lukáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Polách Petr, Ing. - spoluřešitel
Richter Miloslav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Skula David, Ing. - spoluřešitel
Stibor Karel, Mgr. - spoluřešitel
Šedivá Soňa, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šembera Jaroslav, Ing. - spoluřešitel
Šír Michal, Ing. - spoluřešitel
Šolc František, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Štohl Radek, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Tůma Martin, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Uher Miroslav, Ing. - spoluřešitel
Václavek Pavel, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vágner Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Valach Soběslav, Ing. - spoluřešitel
Vavřín Petr, prof. Ing., DrSc. - spoluřešitel
Veselý Ivo, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Veselý Libor, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vodička Jan - spoluřešitel
Vomela Miroslav, Ing. - spoluřešitel
Zámečník Dušan, Ing. - spoluřešitel
Zbranek Pavel, Ing. - spoluřešitel
Zezulka František, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Žalud Luděk, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automatizace a měřicí techniky
- interní (01.01.2012 - 31.12.2014)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2014)

Výsledky

POHL, L. LPV APPROACH TO ROBUST CONTROL OF AC INDUCTION MOTOR. In Proceedings of the 17th Conference. Brno: VUT v Brně, 2011. p. 184-188. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

DOKOUPIL, J.; BURLAK, V. Adaptivní učení modelu ARMAX rekurzivní klouzavou metodou Levenberg-Marquardt. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií. 1. Tábor 43a, 612 00, Brno: LITERA Brno, 2011. s. 95-101. ISBN: 978-80-214-4297-9.
Detail

ZÁMEČNÍK, D.; VESELÝ, I. MODEL PREDICTIVE CURRENT CONTROLLER OF INDUCTION MACHINE. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2011, vol. 2011, no. 2, p. 1-5. ISSN: 1802-4564.
Detail

VESELÝ, I.; ZÁMEČNÍK, D. Různé způsoby výpočtu indukčnosti u online metody vylepšené frekvenční analýzy. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídících a senzorických technologií. první. Brno: VUT v Brně, 2011. s. 118-123. ISBN: 978-80-214-4297-9.
Detail

FIALKA, J. Stabilizace frekvenční charakteristiky piezoelektrické keramiky částečnou depolarizací tepelnou vlnou. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídících a senzorických technologií. 2011. LITERA Tábor 43a 61200 Brno: Vysoké učení technické v Brně: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. s. 145-150. ISBN: 978-80-214-4297-9.
Detail

ŠTOHL, R.; HAVLÍKOVÁ, M.; ŠEDIVÁ, S. Computer Analysis of Driver Trajectory. In Proceedings of the 15th WSEAS International Conference on Computers. Greece: WSEAS Press, 2011. p. 135-140. ISBN: 978-1-61804-019-0.
Detail

VESELÝ, I.; ZÁMEČNÍK, D. On-line improved frequency analysis and its dependence on controller settings. In Recent Researches in Communications & IT. Corfu Island, Greece: WSEAS Press, 2011. p. 186-189. ISBN: 978-1-61804-018-3.
Detail

BABINEC, T.; ČÍP, P. Zařízení pro optickou detekci a kontrolu předložené obrazové informace. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií, Sborník příspěvků. 1. 2011. s. 139-144. ISBN: 978-80-214-4297-9.
Detail

DOBIAS, M.; PIVONKA, P. Predictive Controller with Neural Network Classificator. Journal of the Technical University at Plovdiv. Fundamental Sciences and Applications, 2011, vol. 16, no. 1, p. 259-263. ISSN: 1310-8271.
Detail

KACZMARCZYK, V.; ŠÍR, M.; BRADÁČ, Z. Ethernet Powerlink Asynchronous Phase Examination. In Recent Researches in Communications and IT. Corfu, Greece: WSEAS, 2011. p. 152-157. ISBN: 978-1-61804-018-3.
Detail

ŠÍR, M.; BRADÁČ, Z.; KACZMARCZYK, V. Ontology and Automation technique. In REcent Researchers in Communications a IT. Corfu, Greece: WSEAS Press, 2011. p. 171-174. ISBN: 978-1-61804-018-3.
Detail

ŠÍR, M.; FIEDLER, P.; KACZMARCZYK, V. Ontology for sensors. In Recent Researchers in Communications and IT. Corfu, Greece: WSEAS Press, 2011. p. 175-179. ISBN: 978-1-61804-018-3.
Detail

ČÍP, P.; BABINEC, T. Realizace gravírovacího zařízení. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií, Sborník příspěvků. 1. 2011. s. 89-93. ISBN: 978-80-214-4297-9.
Detail

TŮMA, M. Od problému momentů k moderním iteračním metodám. In 32. mezinárodní konference HISTORIE MATEMATIKY. 1. Praha: MATFYZPRESS, 2011. s. 271-274. ISBN: 978-80-7378-172-9.
Detail

VÁGNER, M. Malý datalogger s flash kartou. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií. 2011. LITERA Tábor 43a 61200 Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 215-219. ISBN: 978-80-214-4297-9.
Detail

HYNČICA, T.; BRADÁČ, Z. Wireless Transmission of Images from a charge-coupled device (CCD) Camera. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2011, vol. 2011, no. 2, p. 1-6. ISSN: 1802-4564.
Detail

VESELÝ, I.; ZÁMEČNÍK, D.; ŠÍR, M. Quadrature inductance identification using the improve frequency analysis. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings. Vídeň, Rakousko: DAAAM International Vienna, 2011. p. 847-848. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

ŠÍR, M.; KACZMARCZYK, V.; VESELÝ, I.; FIEDLER, P. Ontology and Data Fusion in Automation Technique. In MM Science Jurnal. MM Science Journal. Brno: 2011. p. 1-7. ISSN: 1805-0646.
Detail

ŠÍR, M.; BRADÁČ, Z.; KACZMARCZYK, V. Model of automation device for ontology. In 22nd International symposium annals of daaam international 2011. Vienna: DAAAM International Vienna, 2011. p. 1425-1426. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

KACZMARCZYK, V.; BRADÁČ, Z.; ŠÍR, M.; ŠTOHL, R. Distillation column model introduction. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium Ïntelligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and Creativity". Vídeň: DAAAM International Vienna, 2011. p. 1561-1562. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

HYNČICA, T.; JUHAS, M. Self Acting Production of Tip For Atomic Force Microscopy. In The 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS'2011). IEEE Operations Center, 2011. p. 417-420. ISBN: 978-1-4577-1424-5.
Detail

FIALKA, J.; UHER, M. Effect of temperature increasing to Curie point on the material coefficients of PZT ceramics. In Annals & Proceeding of 22nd DAAAM World Symposiums. first. Vienna, Austria: DAAAM International Vienna, 2011. p. 803-804. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

UHER, M.; VÁGNER, M.; FIALKA, J. Confirmation of mathematical model of Helmholtz coils on the real construction. In Annals & Proceedings of 22th DAAAM World Symposiums. 1. Wien: DAAAM International Vienna, 2011. p. 1269-1270. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

DOKOUPIL, J.; PIVOŇKA, P.; BURLAK, V. A Levenberg-Marquardt Method for Nonlinear Model Predictive Control Design. In Annals & Proceedings of 22nd DAAAM World Symposiums. 2011. TU Wien Karlsplatz 13/311 A-1040 Vienna Austria: DAAAM International Vienna, 2011. p. 861-862. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

BURLAK, V.; DOKOUPIL, J.; PIVOŇKA, P. Sensitivity analysis for LQ controller in the position and the incremental form. In Annals & Proceeding of 22nd DAAAM World Symposiums. 2011. TU Wien, Karlsplatz 13/ 311, A- 1040 Vienna Austria: DAAAM International Vienna, 2011. p. 1253-1254. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

HAVRÁNEK, Z.; KLUSÁČEK, S.; BENEŠ, P.; VÁGNER, M. Allan variance analysis on MEMS tilt sensors with different principles of operation. In 2011 IEEE SENSORS Proceedings. Limerick, Ireland: IEEE, 2011. p. 1685-1688. ISBN: 978-1-4244-9288-6.
Detail

TŮMA, M. INTERDISCIPLINARY APPROACH WITH THE PROBLEM OF MOMENTS. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011. 2011. p. 1701-1705. ISBN: 978-80-904877-7-2.
Detail

PIKULA, S. Entrance monitoring system. In Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume 3. Brno: LITERA Brno, 2012. p. 121-125. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

HYNČICA, T. TESTING RCE NEURAL NETWORK FOR SKIN IMAGE SEGMENTATION. In Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume 3. Brno: LITERA Brno, 2012. p. 111-115. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

FIALKA, J.; UHER, M.; VÁGNER, M. Design of the New Laboratory Workplace for Magnetic Field Measurement. In Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012. Volume 3. LITERA Brno Tábor 43a, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, FEKT, 2012. p. 131-135. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

TŮMA, M. Laguerre functions in electrical engineering. In Student EEICT proceedings of the 18th conference Volume 3. 1. Brno: Brno university of technology, 2012. p. 303-307. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

POHL, L. Rapid Control Prototyping for Electric Drives. In Proceeding of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume 3. Brno: Litera Brno, 2012. p. 126-130. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

FIALKA, J.; BENEŠ, P. Comparison of Methods of Piezoelectric Coefficient Measurement. In 2012 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC 2012) Proceedings. 1. 445 Hoes Lane Piscataway, NJ 08855-1331 USA: IEEE Service Center, 2012. p. 37-42. ISBN: 978-1-4577-1771-0.
Detail

VÁGNER, M.; BENEŠ, P.; HAVRÁNEK, Z. Experience With Allan Variance Method for MEMS Gyroscope Performance Characterization. In 2012 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC 2012) Proceedings. 1. 445 Hoes Lane Piscataway, NJ 08855-1331 USA: IEEE Service Center, 2012. p. 1343-1347. ISBN: 978-1-4577-1771-0.
Detail

STIBOR, K. Požadavky na bezpečnost strojů v nové legislativě EU. 2012.
Detail

STIBOR, K. Srovnání architektur bezpečnostní techniky různých výrobců. 2012.
Detail

STIBOR, K. Správný návrh bezpečnostních funkcí v oblasti bezpečnosti strojů a zařízení. 2012.
Detail

FIALKA, J.; BENEŠ, P. Measurement of Piezoelectric Ceramic Parameters - A Characterization of the Elastic, Dielectric and Piezoelectric Properties of NCE51 PZT. In 2012 13th International Carpathian Control Conference (ICCC). 1. Faculty of BERG Technical Universtity of Košice B. Němcovej 3, 042 00 Košice Slovak Republic: ICCC 2012, Institute of Control and Informatization of Production Processes, 2012. p. 147-152. ISBN: 978-1-4577-1866-3.
Detail

KLUSÁČEK, S.; HAVRÁNEK, Z. Experimental diagnostic methods for vibration piezoelectric sensors. In INTER-NOISE 2012 Proceedings on DVD. Proceedings - National Conference on Noise Control Engineering. New York: Institute of Noise Control Engineering, 2012. p. 1-10. ISBN: 978-1-62748-560-9. ISSN: 0736-2935.
Detail

KLUSÁČEK, S.; HAVRÁNEK, Z.; BENEŠ, P. Primární a sekundární kalibrace snímačů vibrací na FEKT VUT v Brně. In Sborník příspěvků Setkání uživatelů PULSE 2012. Praha: Spectris Praha spol. s r.o., 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-904648-2-7.
Detail

HAVRÁNEK, Z.; KLUSÁČEK, S. Analýza vibrací ventilátoru silničního tunelu. In Sborník příspěvků Setkání uživatelů PULSE 2012. Praha: Spectris Praha spol. s r.o., 2012. s. 1-10. ISBN: 978-80-904648-2-7.
Detail

HAVRÁNEK, Z.; KLUSÁČEK, S. Zpráva o výsledku analýzy vibrací - Axiální ventilátor APH 2500 – instalace v tunelech Dobrovského. 2012. s. 1-31.
Detail

HAVRÁNEK, Z.; KLUSÁČEK, S. Diagnostika hluku a vibrací ventilátoru silničního tunelu. In Sborník příspěvků Workshopu Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií 2012. Brno: Litera Brno, 2012. s. 1-10. ISBN: 978-80-214-4527-7.
Detail

UHER, M.; BENEŠ, P. Measurement of Particle Size Distribution by the Use of Acoustic Emission Method. In 2012 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC 2012) Proceedings. 1. 445 Hoes Lane Piscataway, NJ 08855-1331 USA: IEEE Service Center, 2012. p. 1194-1198. ISBN: 978-1-4577-1771-0.
Detail

DOKOUPIL, J.; GOGOL, F. Adaptive Estimation of OEMA Model via Variable Regularized Recursive Least Squares Method. In Proceedings of 11th IFAC/IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS PDeS 2012. 2012. p. 76-79. ISBN: 978-3-902823-21-2.
Detail

DOKOUPIL, J.; BURLAK, V. Variable Regularized Square Root Recursive Least Square Method. In Proceedings of 11th IFAC/IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS PDeS 2012. 2012. p. 71-75. ISBN: 978-3-902823-21-2.
Detail

JÍLEK, T.; ŽALUD, L.; BURIAN, F. Mobilní robot pro přesnou sebelokalizaci. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií 2012 - Sborník příspěvků. 2012. Brno: FEKT VUT, 2012. s. 84-88. ISBN: 978-80-214-4527-7.
Detail

JÍLEK, T.; ŽALUD, L. Security of remote management of embedded systems running MikroTik RouterOS operating system using proprietary protocols. In Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. 2012. 10344 Virginia Lee Dr. Centerville, OH 45458, USA: IFAC-PapersOnLine / Elsevier, 2012. p. 138-142. ISBN: 978-3-902823-21-2.
Detail

VESELÝ, I.; ŠÍR, M.; ZÁMEČNÍK, D. Simplification of improved frequency analysis for online identification. In INES 2012 IEEE 16th International Conference on Intelligent Engineering Systems, PROCEEDINGS. 2012. p. 185-189. ISBN: 978-1-4673-2694-0.
Detail

VESELÝ, I.; ZÁMEČNÍK, D.; ŠÍR, M. Identification of quadrature inductance by combination of two methods. In RECENT RESEARCHES in CIRCUITS and SYSTEMS. WSEAS Press, 2012. p. 311-316. ISBN: 978-1-61804-108-1.
Detail

VESELÝ, I.; VESELÝ, L. Implementace algoritmů vylepšené frekvenční analýzy do DSP. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídících a senzorických technologií 2012- Sborník příspěvků. Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 157-161. ISBN: 978-80-214-4527-7.
Detail

POHL, L.; VESELÝ, L. PMSM control framework with dSPACE real-time control platform. In INES 2012 IEEE 16th International Conference on Intelligent Engineering Systems - PROCEEDINGS. 2012. p. 179-183. ISBN: 978-1-4673-2694-0.
Detail

KUPCÍK, M.; FIEDLER, P.; ŠÍR, M. Interoperability in diagnostic system. In Proceedings of the 2012 13th International Carpathian Control Conference (ICCC). 1. Faculty of BERG Technical Universtity of Košice B. Němcovej 3, 042 00 Košice Slovak Republic: ICCC 2012, Institute of Control and Informatization of Production Processes, 2012. p. 408-412. ISBN: 978-1-4577-1866-3.
Detail

KACZMARCZYK, V.; ŠTOHL, R.; FIEDLER, P.; BRADÁČ, Z. Home Coordinator for Smart Grids, Basic theory and approaches. In Proceedings of the 2012 13th International Carpathian Control Conference (ICCC). 1. Košice, Slovakia: ICCC, 2012. p. 254-258. ISBN: 978-1-4577-1866-3.
Detail

HYNČICA, T.; JIRSÍK, V. NEURAL NETWORK BASED SEGMENTATION OF COLOR IMAGES FOR SKIN DETECTION. In MENDEL 2012 18th Intermational Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. 1. Brno: Nosová Hana, Koperníkova 4362/21, Brno, 2012. p. 251-255. ISBN: 978-80-214-4540-6. ISSN: 1803-3814.
Detail

HYNČICA, T.; HYNČICA, O.; KUČERA, L.; ERBEN, V. TRASI - TRAFFIC SIMULATOR FOR INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS APPLICATIONS. In MENDEL 2012 18th Intermational Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. 1. Brno: Nosová Hana, Koperníkova 4362/21, Brno, 2012. p. 315-319. ISBN: 978-80-214-4540-6. ISSN: 1803-3814.
Detail

HAVRÁNEK, Z.; KLUSÁČEK, S. Experimental evaluation of methods for estimation of regularization in acoustic holography with MEMS sensor array. In INTER-NOISE 2012 Proceedings on DVD. Proceedings - National Conference on Noise Control Engineering. New York: Institute of Noise Control Engineering, 2012. p. 1-11. ISBN: 978-1-62748-560-9. ISSN: 0736-2935.
Detail

ŠÍR, M.; BRADÁČ, Z.; KUPČÍK, M. Ontology and diagnostics in automation technology. In Proceedings of the 2012 13th International Carpathian Control Conference (ICCC). 1. Faculty of BERG Technical Universtity of Košice B. Němcovej 3, 042 00 Košice Slovak Republic: ICCC 2012, Institute of Control and Informatization of Production Processes, 2012. p. 649-652. ISBN: 978-1-4577-1866-3.
Detail

PIKULA, S. Wigner-Villeova distribuce a rozpoznávání signálu maskovaného interferenčním termem. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií září 2012. 2012. s. 83-88. ISBN: 978-80-214-4547-5.
Detail

JÍLEK, T.; ŽALUD, L. Vyhodnocení přesnosti určení polohy. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií září 2012 - Sborník příspěvků. 2012. Brno: FEKT VUT, 2012. s. 50-54. ISBN: 978-80-214-4547-5.
Detail

POHL, L. Návrh Regulátoru Asynchronního Motoru Metodou Hinf Loopshaping. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií září 2012. 2012. s. 95-99. ISBN: 978-80-214-4547-5.
Detail

ZÁMEČNÍK, D.; VESELÝ, I. Prediction Control of Interior Permanent Magnet Synchronous Machine with Field Weakening. In INES 2012 IEEE 16th International Conference on Intelligent Engineering Systems, PROCEEDINGS. 2012. p. 191-195. ISBN: 978-1-4673-2694-0.
Detail

POHL, L. Vektorové Řízení PMSM na Simulační Platformě Reálného Času dSPACE. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií 2012. 2012. s. 122-126. ISBN: 978-80-214-4527-7.
Detail

FIALKA, J. Měření teplotní závislosti materiálových koeficientů PZT keramiky NCE51. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídících a senzorických technologií 2012. první. LITERA Brno, Tábor 43a, 61200: Vysoké učení technické v Brně, FEKT, 2012. s. 53-58. ISBN: 978-80-214-4527-7.
Detail

VÁGNER, M. Teplotní komora určená pro měření vyžadující konstantní teplotu s vysokou stabilitou v dlouhodobém časovém intervalu. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií 2012. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FEKT, 2012. s. 147-151. ISBN: 978-80-214-4527-7.
Detail

BENEŠ, P.; FIALKA, J. Comparison of methods for absolute calibration of broadband AE sensors. In Proceedings 30th European Conference on Acoustic Emission Testing and 7th International Conference on Acoustic Emission. 1. 18071 Granada, Spain: University of Granada, 2012. p. 113-1 (113-9 p.)ISBN: 978-84-615-9941-7.
Detail

HYNČICA, T.; JIRSÍK, V. Object detection in color images based on neural networks. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií září 2012. Brno: LITERA Brno, 2012. p. 45-49. ISBN: 978-80-214-4547-5.
Detail

VESELÝ, I.; ŠÍR, M.; ZÁMEČNÍK, D. Problems of HIL: Testing the Simulink model by CompactRIO. In Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. Brno: 2012. p. 364-368. ISBN: 978-3-902823-21-2.
Detail

HORÁK, K. Face Detection Techniques - Theory and Applications. In The Proceedings of the 17th International Conference on Soft Computing. Brno, Czech Republic: Institute of Automation and Computer Science, 2012. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-4120-0.
Detail

KACZMARCZYK, V.; FIEDLER, P.; BRADÁČ, Z.; ŠÍR, M. Communication Model of Home Area Network Devices. In Recent Researchers in Environmental & Geological Sciences. Kos, Greece: WSEAS press, 2012. p. 115-120. ISBN: 978-1-61804-110-4.
Detail

BRADÁČ, Z.; FIEDLER, P.; KACZMARCZYK, V.; ŠÍR, M. Object Model of Home Area Network Devices. In Recent Researchers in Environmental & Geological Sciences. Kos, Greece: WSEAS Press, 2012. p. 121-126. ISBN: 978-1-61804-110-4.
Detail

FLORIÁN, T.; BURIAN, F.; ŽALUD, L. Small Exploration Robot Accessories. In Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. Programmable devices and systems. 10344 Virginia Lee Dr. Centerville, OH 45458, USA: IFAC-PapersOnLine / Elsevier, 2012. p. 109-112. ISBN: 978-3-902823-21-2. ISSN: 1474-6670.
Detail

ZÁMEČNÍK, D.; VESELÝ, I. Complexity of linear model predictive current controller for induction machine. In Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. 2012. p. 388-391. ISBN: 978-3-902823-21-2.
Detail

UHER, M.; BENEŠ, P. Measurement of Particle Size Distribution by Acoustic Emission Method. In Proceedings of XX IMEKO(International Measurement Confederation) World Congress. Busan, Korejská republika: 2012. p. TC9-P4-1 (TC9-P4-5 p.)ISBN: 978-89-950000-5-2.
Detail

LEBEDA, A. Estimace parametrů modelů založených na principu Volterrových řadách. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií září 2012. 1. LITERA Brno Tábor 43a 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 72-76. ISBN: 978-80-214-4547-5.
Detail

BURIAN, F.; FLORIÁN, T.; ŽALUD, L. Zjištění parametrů elipsy z kovarianční matice identifikovaného systému. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií září 2012. 2012. s. 27-32. ISBN: 978-80-214-4547-5.
Detail

ŠÍR, M.; BRADÁČ, Z.; KACZMARCZYK, V.; VESELÝ, I. Knowledge and data fusion. In Proceedings of the 16th WSEAS International Conference on Communications (part of CSCC 12). 1. Kos Island: WSEAS Press, 2012. p. 63-67. ISBN: 978-1-61804-109-8.
Detail

BARÁNEK, R.; ŠOLC, F. Attitude Control of Multicopter. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2012, vol. 2012, no. 5, p. 1-5. ISSN: 1802-4564.
Detail

RÁŠO, P. Zrýchlené skúšky životnosti. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií září 2012. 2012. s. 100-104. ISBN: 978-80-214-4547-5.
Detail

KLUSÁČEK, S. Metody bezdemontážní diagnostiky. Brno: VUT Brno, 2012. s. 1-113.
Detail

KACZMARCZYK, V.; FIEDLER, P.; ŠTOHL, R.; BRADÁČ, Z. Electric vehicles charger as a part of home area network. In Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. Brno: 2012. p. 149-154. ISBN: 978-3-902823-21-2.
Detail

KUPCÍK, M.; BRADÁC, Z.; ŠÍR, M. Interoperability through ontologies. In Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. 2012. p. 111-115. ISBN: 978-3-902823-21-2.
Detail

ŠTOHL, R.; KACZMARCZYK, V. Industrial comunication in distillation column model. In Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. 2012. p. 1-5. ISBN: 978-3-902823-21-2.
Detail

ŠTOHL, R.; STIBOR, K. Safety through Common Industrial Protocol. In Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. 11. Brno: INT FEDERAT AUTOMATIC CONTROL, IFAC SECRETARIAT, SCHLOSSPLATZ 12, A-2361 LAXENBURG, AUSTRIA, 2012. p. 1-5. ISBN: 978-3-902823-21-2.
Detail

ŠÍR, M.; BRADÁČ, Z.; KUPČÍK, M.; VESELÝ, I. Use ontology in the diagnostic system Use ontology in the diagnostic system Use ontology in the diagnostic system. In Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. 1. Brno: 2012. p. 20-25. ISBN: 978-3-902823-21-2.
Detail

JÍLEK, T.; ŽALUD, L. Polygon pro testování sebelokalizace mobilních robotů. In Sborník anotací konference Juniorstav 2013. 2013. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

KLUSÁCEK, J. ON EFFECTS OF FROZEN EVOLUTION IN OPTIMALIZATION TASKS. In Proceedings of 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 3. 1. 2013. p. 240-244. ISBN: 978-80-214-4695-3.
Detail

BUCHTA, L. Dead-Time Compensation in Vector Controlled AC System. In Proceeding of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013. první. Brno: LITERA BRNO, Tábor 43a, 612 00, Brno, 2013. p. 67-71. ISBN: 978-80-214-4695-3.
Detail

KLUSÁČEK, S.; FIALKA, J.; HAVRÁNEK, Z.; BENEŠ, P. Experimental methods for testing active element of piezoelectric knock sensor by using temperature dependences. In Proceedings of the 20th International Congress on Sound and Vibration. International Journal of Acoustic and Vibration. USA: International Institute of Acoustic and Vibration, 2013. p. 1-7. ISBN: 978-616-551-682-2. ISSN: 2329-3675.
Detail

JIRGL, M.; HAVLÍKOVÁ, M.; BRADÁČ, Z. Vliv prostředí na spolehlivost systémů 1/2. Journal of Safety Research and Applications (JOSRA), 2013, roč. 6, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1803-3687.
Detail

JIRGL, M.; HAVLÍKOVÁ, M. Reliability Analysis of Avionic System with a Human Operator. In Conference Proceeding of ICMT'13. 2013. p. 857-865. ISBN: 978-80-7231-918-3.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M.; JIRGL, M. Reliability Analysis in Man-Machine Systems. In Proceedings of the 14th International Carpathian Conference (ICCC). Rytro, Polsko: 2013. p. 1-6. ISBN: 978-1-4673-4489-0.
Detail

ŠEDIVÁ, S.; HAVLÍKOVÁ, M. Comparison of GUM and Monte Carlo method for evaluation measurement uncertainty of indirect Comparison of GUM and Monte Carlo method for evaluation measurement uncertainty of indirect Comparison of GUM and Monte Carlo method for evaluation measurement uncertanity of indirect measurements. In Proccedings of 14th International Carpathian Control Conference (ICCC). Rytro Poland: 2013. p. 1-5. ISBN: 978-1-4673-4489-0.
Detail

HORÁK, K. Detection of Symmetric Features in Images. In The Conference Proceedings of the 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2013. p. 895-899. ISBN: 978-1-4799-0402-0.
Detail

FLORIÁN, T.; ŽALUD, L.; BARÁNEK, R.; SCHIOLER, H. Robot path planning under line of sight constraints. In MENDEL 2013, 19th International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. 1. Brno, CZ: Nosová Hana, Koperníkova 4362/21, Brno, 2013. p. 307-310. ISBN: 978-80-214-4755-4. ISSN: 1803-3814.
Detail

LEBEDA, A.; PIVOŇKA, P. Estimace a linearizace modelů založených na principu Volterrových řad. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 4, s. 260-265. ISSN: 1213-1539.
Detail

RÁŠO, P. Príklad, porovnanie a využitie vysoko zrýchlených skúšok životnosti. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 3, s. 162-170. ISSN: 1213-1539.
Detail

TŮMA, M. Application of Laguerre functions to data compression. GRANT Journal, 2013, vol. 1, no. 2, p. 54-57. ISSN: 1805-0638.
Detail

TŮMA, M. The choice of the optimal parameter in the data compression task using generalized Laguerre functions. GRANT Journal, 2013, vol. 2, no. 1, p. 67-69. ISSN: 1805-0638.
Detail

KLUSÁČEK, J.; HONZÍK, P. Manifestation of Frozen Evolution in Optimization Tasks. In MENDEL 2013 19th International Conference on Soft Computing. 1. 2013. p. 93-98. ISBN: 978-80-214-4755-4.
Detail

ŠŤASTNÝ, L.; FRANEK, L.; FIEDLER, P. Proposal of security for smart metering. International Interdisciplinary PhD Workshop 2013. 2013. s. 222-226. ISBN: 978-80-214-4759-2.
Detail

FRANEK, L.; ŠŤASTNÝ, L.; FIEDLER, P. Operating systems for smart metering devices. In International Interdisciplinary PhD Workshop 2013. 2013. p. 227-231. ISBN: 978-80-214-4759-2.
Detail

ŠŤASTNÝ, L.; FRANEK, L.; FIEDLER, P. Wireless communications in smart metering. In PDeS 2013 : 12th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems : Velké Karlovice, September 25th-27th, 2013, Czech Republic. Programmable devices and systems. Velké Karlovice: 2013. p. 240-245. ISBN: 9783902823533. ISSN: 1474-6670.
Detail

FRANEK, L.; ŠTASTNÝ, L.; FIEDLER, P. Prepaid energy in time of Smart Metering. In PDeS 2013 : 12th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems : Velké Karlovice, September 25th-27th, 2013, Czech Republic. Programmable devices and systems. Velké Karlovice: 2013. p. 403-408. ISBN: 9783902823533. ISSN: 1474-6670.
Detail

TŮMA, M.; JURA, P. APPLICATION OF LAGUERRE FUNCTIONS TO SYSTEM MODELING. In MENDEL 2013. Koperníkova 4362/21, Brno: 2013. p. 403-408. ISBN: 978-80-214-4755-4.
Detail

HYNČICA, T.; JIRSÍK, V. COMPARISON OF NEURAL NETWORKS FOR SKIN SEGMENTATION IN COLOR IMAGES. In MENDEL 2013. Koperníkova 4362/21, Brno, Czech Republic: 2013. p. 203-208. ISBN: 978-80-214-4755-4.
Detail

ŠTOHL, R.; STIBOR, K. Safety through Common Industrial Protocol. In Proceedings of the 14th International Carpathian Conference (ICCC). 1. Rytro, Poland: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-1-4673-4490-6.
Detail

JIRGL, M.; HAVLÍKOVÁ, M.; BRADÁČ, Z. Vliv prostředí na poslehlivost systémů 2/2. Journal of Safety Research and Applications (JOSRA), 2013, roč. 6, č. 2, s. 1-8. ISSN: 1803-3687.
Detail

BRADÁČ, Z.; ZEZULKA, F.; MARCOŇ, P.; SZABÓ, Z.; STIBOR, K. Stabilisation of low voltage distribution networks with renewable energy sources. In Programmable devices and systems. Programmable devices and systems. Velké Karlovice: Elsevier B.V., 2013. p. 455-460. ISBN: 9783902823533. ISSN: 1474-6670.
Detail

BRADÁČ, Z.; JIRGL, M.; STIBOR, K.; HAVLÍKOVÁ, M. Reliability analysis of systems with a complex structure using Monte Carlo approach. In Programmable devices and systems. Programmable devices and systems. Velké Karlovice: Elsevier B.V., 2013. p. 213-218. ISBN: 9783902823533. ISSN: 1474-6670.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M.; ŠEDIVÁ, S.; STIBOR, K.; BRADÁČ, Z. A Driver as the Regulator in Man-Machine System. In Programmable devices and systems. Programmable devices and systems. Velké Karlovice: Elsevier B.V., 2013. p. 382-387. ISBN: 9783902823533. ISSN: 1474-6670.
Detail

PAPEŽ, M. Numerical Aspects of Inertial Navigation. In Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 2. Tábor 43a, 61200 Brno: LITERA, 2013. p. 96-98. ISBN: 978-80-214-4694-6.
Detail

HAVRÁNEK, Z.; BENEŠ, P. Analysis of operational deflection shapes of the shaker armature near upper frequency limit. In Proceedings of the 20th International Congress on Sound and Vibration. International Journal of Acoustic and Vibration. USA: International Institute of Acoustic and Vibration, 2013. p. 1-8. ISBN: 978-616-551-682-2. ISSN: 2329-3675.
Detail

KLUSÁČEK, S.; FIALKA, J.; BENEŠ, P.; HAVRÁNEK, Z. An Experimental Study of Temperature Effect on Material Parameters of PZT Ceramic Ring Used in Knock Sensors. In Proceedings of the 2013 Seventh International Conference on Sensing Technology. 1. Wellington, New Zealand: Massey University, 2013. p. 874-879. ISBN: 978-1-4673-5221-5.
Detail

BARÁNEK, R.; ŠOLC, F. Precise Model of Multicopter for Development of Algorithms for Autonomous Flight. In Mechatronics 2013, Recent Technologycal and Scientific Advances. Switzerland: Springer, 2013. p. 519-526. ISBN: 978-3-319-02293-2.
Detail

VESELÝ, I.; BUCHTA, L.; GRAF, M. Identification of PMSM nonlinear part. In rogrammable devices and systems. Programmable devices and systems. Velké Karlovice: 2013. p. 370-375. ISBN: 9783902823533. ISSN: 1474-6670.
Detail

HORÁK, K. Zpracování obrazu pro vyhodnocení segregace drátů. In The Proceedings of International Conference Technical Computing Prague 2013. Praha: ICT Prague Press, 2013. s. 106-112. ISBN: 978-80-7080-863-4.
Detail

BRADÁČ, Z.; ZEZULKA, F.; SZABÓ, Z.; ROUBAL, Z.; MARCOŇ, P. Design and functional description of experimental smart grid. Journal of the Technical University at Plovdiv. Fundamental Sciences and Applications, 2013, vol. 2013, no. 19, p. 313-317. ISSN: 1310-8271.
Detail

PAPEŽ, M.; PIVOŇKA, P. Numerical Aspects of Inertial Navigation. In 12th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. Programmable devices and systems. Velké Karlovice: Elsevier B.V., 2013. p. 262-267. ISBN: 9783902823533. ISSN: 1474-6670.
Detail

BRADÁČ, Z.; ZEZULKA, F.; SAJDL, O.; VESELÝ, I.; ŠÍR, M. Smart Grid - Smart Metering System. Journal of the Technical University at Plovdiv. Fundamental Sciences and Applications, 2013, vol. 2013, no. 19, p. 329-333. ISSN: 1310-8271.
Detail

BARÁNEK, R.; ŠOLC, F. Hexacopter Pitch Estimator for a Pitch Stabilizer. In Proceedings of the IFAC/IEEE PDES 2012 International Conference. IFAC-PapersOnLine 10344 Virginia Lee Dr. Centerville, OH 45458, U.S.A.: IFAC-PapersOnLine / Elsevier, 2013. p. 326-329. ISBN: 978-3-902823-21-2.
Detail

VESELÝ, I.; POHL, L. Parameters identification of PMSM through Hammerstain model. In Proceedings of the IECON 2013 - 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Vídeň: 2013. p. 3027-3032. ISBN: 978-1-4799-0223-1.
Detail

BARÁNEK, R.; ŠOLC, F. TUNING OF COMPLEMENTARY FILTER ATTITUDE ESTIMATOR USING PRECISE MODEL OF MULTICOPTER. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2013, vol. 2013, no. 5, p. 1-6. ISSN: 1802-4564.
Detail

VÁGNER, M.; BENEŠ, P. Scale Factor in MEMS Gyroscopes - The Effect of Power Supply Voltage. In Proceedings of the 2013 Seventh International Conference on Sensing Technology. Wellington, Nový Zéland: Massey University, 2013. p. 247-251. ISBN: 978-1-4673-5221-5.
Detail

KLUSÁCEK, J. TRUSTED TIMESTAMP IN CRYPTOCURRENCY BLOCK CHAIN. In Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014. 2014. p. 14-18. ISBN: 978-80-214-4924-4.
Detail

KLUSÁCEK, J. DATA RECORD SYSTEM FOR MICROPELS PLC NETWORK. In Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014. 2014. p. 9-13. ISBN: 978-80-214-4924-4.
Detail

JIRGL, M. Monte Carlo Simulation for Reliability Analysis of Complex Systems. In Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014. Brno: LITERA, 2014. p. 67-71. ISBN: 978-80-214-4924-4.
Detail

ŠTOHL, R.; STIBOR, K. Common Industrial Protocol in machine safety. In Collection of Working Papers for 25th DAAAM International Symposium. 1. Vídeň: 2014. p. 1-8. ISBN: 978-3-901509-99-5.
Detail

BABINEC, T.; ČÍP, P.; HORÁK, K.; ČERVINKA, L.: CVG_NHMG; Optické zařízení pro vyhodnocení typu a míry materiálové nehomogenity. E617. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html. (funkční vzorek)
Detail

HONEC, P.; ČÍP, P.; BABINEC, T.: PLC III; Autonomní PLC arbitr pro dálkové řízení PLC uzlů. E-617, E-619. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html. (funkční vzorek)
Detail

VÁGNER, M.: Měřič rovnoběžnosti pružin; Přístroj pro měření rovnoběžnosti čel šroubové pružiny. Hanácké železárny a pérovny, a.s Dolní 100, 797 11 Prostějov. (funkční vzorek)
Detail

HORÁK, K.: TrDataMobile12; AVT Traffic Platform. VUT FEKT, Kolejni. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html. (funkční vzorek)
Detail

ŽALUD, L.; KOPEČNÝ, L.; BURIAN, F.: RRC-MINI; RRC-MINI. IO E153, Kolejni 4, Brno. (funkční vzorek)
Detail

HONEC, P.; ČÍP, P.; BABINEC, T.: PLC IV; PLC uzel. E-617, E-619. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html. (funkční vzorek)
Detail