Detail projektu

Inovace technických prostředků pro výuku Geodézie

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

O projektu

Na Fakultě stavební VUT v Brně je Geodézie jedním z důležitých předmětů u bakalářských studijních programů Stavitelství, Stavební inženýrství a Architektura pozemních staveb. Získané znalosti studenti uplatní nejen v navazujícím magisterském studiu, ale zejména ve stavební praxi, kde jsou tyto znalosti nezbytné z důvodů efektivní spolupráce se subdodavateli. Projekt si klade za cíl vytvoření prezentací pro použití ve výuce prezenčního i kombinovaného studia (přednášky, cvičení a výuky v terénu) a doplnění vybavení pro prezentování multimediálních materiálů při výuce (dataprojektory). V menší míře bude projektem řešeno doplnění drobného vybavení pro terénní výuku (pásma, odrazné hranoly, třínožky apod.).

Popis anglicky
Inovation of technical equipment for education in BUT

Klíčová slova
vybavení, výuka, technické prostředky

Klíčová slova anglicky
technical equipment, education

Označení

249/2011/F1a

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav geodézie
- příjemce (01.01.2011 - 31.12.2011)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2011-01-01 - 2011-12-31)

Odkaz