Project detail

Inovace technických prostředků pro výuku Geodézie

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

On the project

Na Fakultě stavební VUT v Brně je Geodézie jedním z důležitých předmětů u bakalářských studijních programů Stavitelství, Stavební inženýrství a Architektura pozemních staveb. Získané znalosti studenti uplatní nejen v navazujícím magisterském studiu, ale zejména ve stavební praxi, kde jsou tyto znalosti nezbytné z důvodů efektivní spolupráce se subdodavateli. Projekt si klade za cíl vytvoření prezentací pro použití ve výuce prezenčního i kombinovaného studia (přednášky, cvičení a výuky v terénu) a doplnění vybavení pro prezentování multimediálních materiálů při výuce (dataprojektory). V menší míře bude projektem řešeno doplnění drobného vybavení pro terénní výuku (pásma, odrazné hranoly, třínožky apod.).

Description in English
Inovation of technical equipment for education in BUT

Keywords
vybavení, výuka, technické prostředky

Key words in English
technical equipment, education

Mark

249/2011/F1a

Default language

Czech

People responsible

Machotka Radovan, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vondrák Jiří, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Geodesy
- (2011-01-01 - 2011-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)

Link