Detail projektu

Využití 3D stereoskopie pro zobrazování virtuálních modelů v rozšířené realitě

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Projekt představuje způsob vizuálního prezentování na principech rozšířené reality (AR). Stanovuje tak základní předpoklad pro objektivní posouzení vlastností návrhu (koncepce, proporce, tvar,…), který je touto cestou prezentován. Cílem projektu je vytvoření nástrojů a postupů pro tvorbu vizuální prezentace s využitím 3D stereoskopie. Tyto výsledky bude možné využít v rámci jiných projektů, ve kterých by jinak nebylo dostatek prostoru pro jejich tvorbu

Označení

FSI-S-10-44

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav konstruování
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

OMASTA, M.; PALOUŠEK, D.; NÁVRAT, T.; ROSICKÝ, J. Finite element analysis for the evaluation of the structural behaviour, of a prosthesis for trans-tibial amputees. MEDICAL ENGINEERING & PHYSICS, 2012, vol. 34, no. 1, p. 38-45. ISSN: 1350-4533.
Detail

KOUTNÝ, D.; PALOUŠEK, D.; BRANDEJS, J. Project-oriented learning of mechanical engineering design. In 2010 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. Kanada, Vancouver: ASME, 2010. p. 1-7. ISBN: 978-0-7918-3891-4.
Detail

KŘENEK, L.; MULTÁŇOVÁ, K. Design vstřikovacího lisu. In Konference diplomových prací 2010, http://kdp2010.fme.vutbr.cz/pdf_projekt_kdp.php?id=31. Brno: FSI VUT Brno, 2010. s. 36-37. ISBN: 978-80-214-3668-8.
Detail

ŠKAROUPKA, D.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno, 60109, CZ: Vozidlo systému individuální městské mobility. 35314, průmyslový vzor. (2012)
Detail

MINAŘÍKOVÁ, O.; VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, Antonínská 548/1, Brno 601 90: Externí kardiostimulátor. 35094, průmyslový vzor. Praha (2011)
Detail

KOUTECKÝ, T.; PALOUŠEK, D.: Tritop Auto I; Python skripty pro automatizaci sestavy TRITOP - KUKA. ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=123. (software)
Detail

PALOUŠEK, D.; MIKULKA, M.; NEPOVÍM, R.; STODOLÁK, M.; KOUTNÝ, D.; GROCH, L.: LED 04; Lampa veřejného osvětlení LED. místnost A4/503 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1326. (funkční vzorek)
Detail

KOUTECKÝ, T.; PALOUŠEK, D.: Adapter TT01; Adaptér Tritop - Kuka. místnost A4/503 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=96. (funkční vzorek)
Detail

KOUTECKÝ, T.; ZATOČILOVÁ, A.; PALOUŠEK, D.: 3DOS-UK-1; 3D optický skener. laboratoř č. A4/503 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1106. (funkční vzorek)
Detail

NEVRLÝ, J.; PODHORSKÝ, P.; STODOLÁK, M.: PM01; Experimentální pneumobil. ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1281. (funkční vzorek)
Detail