Project detail

Využití 3D stereoskopie pro zobrazování virtuálních modelů v rozšířené realitě

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

On the project

Projekt představuje způsob vizuálního prezentování na principech rozšířené reality (AR). Stanovuje tak základní předpoklad pro objektivní posouzení vlastností návrhu (koncepce, proporce, tvar,…), který je touto cestou prezentován. Cílem projektu je vytvoření nástrojů a postupů pro tvorbu vizuální prezentace s využitím 3D stereoskopie. Tyto výsledky bude možné využít v rámci jiných projektů, ve kterých by jinak nebylo dostatek prostoru pro jejich tvorbu

Mark

FSI-S-10-44

Default language

Czech

People responsible

Čoupek Pavel, Ing. - fellow researcher
Čudek Vladimír, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Koutný Daniel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Křenek Ladislav, doc. akad. soch., ArtD. - fellow researcher
Minaříková Olga, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Rajlich Jan, doc. Ing. arch. - fellow researcher
Škaroupka David, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Uhlíř Filip, Ing. - fellow researcher
Vaňková Jana, Ing. - fellow researcher
Paloušek David, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2010-01-01 - 2010-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2010-01-01 - 2010-12-31)

Results

OMASTA, M.; PALOUŠEK, D.; NÁVRAT, T.; ROSICKÝ, J. Finite element analysis for the evaluation of the structural behaviour, of a prosthesis for trans-tibial amputees. MEDICAL ENGINEERING & PHYSICS, 2012, vol. 34, no. 1, p. 38-45. ISSN: 1350-4533.
Detail

KOUTNÝ, D.; PALOUŠEK, D.; BRANDEJS, J. Project-oriented learning of mechanical engineering design. In 2010 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. Kanada, Vancouver: ASME, 2010. p. 1-7. ISBN: 978-0-7918-3891-4.
Detail

KŘENEK, L.; MULTÁŇOVÁ, K. Design vstřikovacího lisu. In Konference diplomových prací 2010, http://kdp2010.fme.vutbr.cz/pdf_projekt_kdp.php?id=31. Brno: FSI VUT Brno, 2010. s. 36-37. ISBN: 978-80-214-3668-8.
Detail

ŠKAROUPKA, D.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno, 60109, CZ: Vozidlo systému individuální městské mobility. 35314, průmyslový vzor. (2012)
Detail

MINAŘÍKOVÁ, O.; VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, Antonínská 548/1, Brno 601 90: Externí kardiostimulátor. 35094, průmyslový vzor. Praha (2011)
Detail

KOUTECKÝ, T.; PALOUŠEK, D.: Tritop Auto I; Python skripty pro automatizaci sestavy TRITOP - KUKA. ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=123. (software)
Detail

PALOUŠEK, D.; MIKULKA, M.; NEPOVÍM, R.; STODOLÁK, M.; KOUTNÝ, D.; GROCH, L.: LED 04; Lampa veřejného osvětlení LED. místnost A4/503 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1326. (funkční vzorek)
Detail

KOUTECKÝ, T.; PALOUŠEK, D.: Adapter TT01; Adaptér Tritop - Kuka. místnost A4/503 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=96. (funkční vzorek)
Detail

KOUTECKÝ, T.; ZATOČILOVÁ, A.; PALOUŠEK, D.: 3DOS-UK-1; 3D optický skener. laboratoř č. A4/503 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1106. (funkční vzorek)
Detail

NEVRLÝ, J.; PODHORSKÝ, P.; STODOLÁK, M.: PM01; Experimentální pneumobil. ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1281. (funkční vzorek)
Detail