Detail projektu

Riziková analýza a hodnocení rizik vodárenských distribučních systémů

Období řešení: 01.03.2006 — 28.02.2009

O projektu

Základním cílem projektu je vývoj a návrh metodiky implementace teorie analýzy rizik v oblasti zásobovánípitnou vodou. Cílem je vypracovat a otestovat postupy odhadu, posouzení, hodnocení a řízení rizika při výroby a distribuci pitné vody.

Označení

OC 130

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- příjemce (11.11.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - COST

- částečně financující (2006-03-01 - 2008-02-28)

Výsledky

TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Risk Analysis of Water Distribution Systems. In Security of Water Supply Systems: From Source to Tap. Murter, Chorvatsko: NATO, 2005. p. 1-13.
Detail

TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Small and Medium-Sized Water Suplies: The Czech Republic. In 2nd WEKNOW Conference: Conference Proceedings. Bratislava, Slovenská republika: Kiwa Water Research, 2005. p. 86 ( p.)
Detail

TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; SVITÁK, Z. The Technical Audit of Water Distribution Network Useng the Different Leakage Indicators. In Leakage 2005. Halifax: IWA, 2005. p. 495-503.
Detail

TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M. Technický audit vodovodní sítě. In VODA ZLÍN 2005. Zlín, Česká republika: 2005. s. 25-31. ISBN: 80-239-4453-3.
Detail

TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; SHPAIR, D. Ekonomicky akceptovatelná úroveň ztrát vody. In Straty vody vo vodovodných systémoch. Stará Lesná, Slovensko: Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., 2006. s. 37-42.
Detail

KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L. Multi-criteria optimization as a support by the rehabilitation planning of the water mains. In Junior Scientist Conference 2006. Vídeň, Rakousko: TU Wien, 2006. p. 247-248. ISBN: 3-902463-05-8.
Detail

TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; KUČERA, T.; RUČKA, J. Posuzování technického stavu a plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-8.
Detail

TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P. CARE-W - expertní systém pro plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Aktuální trendy v úpravě a čištění odpadních vod. Zlín: Centroprojekt Zlín, 2005. s. 13-22.
Detail

TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; SVOBODA, M. Analýza rizik vodárenských distribučních systémů. In Voda Zlín 2006. Zlín: Zlínská vodárenská, a.s., 2006. s. 19-26. ISBN: 80-239-6523-9.
Detail

RUČKA, J.; SVOBODA, M. RISK STRUCTURING OF WATER SUPPLY SYSTEMS. In JUNIORSTAV 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. p. 191-194. ISBN: 80-214-3111-3.
Detail

TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M.; SVITÁK, Z. Technical audit of the water distribution network. In 5th IWA World Water Congress - Beijing 2006. Benjing, Čína: IWA, 2006. p. 1-8.
Detail

TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KOŽÍŠEK, F.; HLAVÁČ, J. WaterRisk - riziková analýza systémů zásobování pitnou vodou. In Voda Zlín 2007. Zlín: Zlínská vodárenská, a.s., 2007. s. 27-32. ISBN: 978-80-239-8740-9.
Detail

TUHOVČÁK, L. Ekonomické aspekty snižování ztrát vody. In Stratégia pre obnovu vodovodných sietí a znižovanie strát vody. Bratislava: Centire, s.r.o., 2007. s. 1-16.
Detail

TUHOVČÁK, L.; SHPAIR, D.; SVOBODA, M. Ekonomický pohled na řešení ztrát vody. In Provoz vodovodních a kanalizačních sítí. Poděbrady: SOVAK, 2006. s. 81-87.
Detail

TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Analýza rizik vodárenských distribučních systémů. In Vodovody, kanalizácie, odpady, malé vodné diela, alternatívne zdroje energie. Tatranská Štrba: STU v Bratislavě, Stavebná fakulta, 2006. s. 23-30. ISBN: 80-232-0270-7.
Detail

GARI, D.; TUHOVČÁK, L.; KOŽÍŠEK, F. Hodnocení a řízení rizik v rámci evropského výzkumného projektu TECHNEAU. In Rizika ve vodním hospodářství. 1. Brno: CERM, 2007. s. 94-96. ISBN: 978-80-86433-43-1.
Detail

SVOBODA, M. Technický audit čerpacích stanic. In Juniorstav 2007. 1. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 245-245. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M.; SVITÁK, Z. Technical audit of the water distribution network. Water Science and Technology, 2006, vol. 6, no. 5, p. 129-138. ISSN: 0273-1223.
Detail

TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Risk analysis concepts and methods - detailed methods. In Proactive Crisis Management of Urban Infrastructure. 1. Brusel: COST Office; SINTEF, 2008. p. 30-46. ISBN: 978-82-536-1003-0.
Detail

TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; PAPÍRNÍK, V. CASE A4: Implementation of FMECA method in evalution of risks in water supply systems - Czech case study. In Proactive Crisis Management of Urban Infrastructure. 1. Brusel: COST Office, SINTEF, 2008. p. 75-88. ISBN: 978-82-536-1003-0.
Detail

SRNA, J., ŘÍHA, J.: Rizika ve vodním hospodářství 2007. Brno (26.11.2007)
Detail