Detail publikace

Studium vlivu obsahu Al2O3 na vlastnosti alkalicky aktivované strusky

ROVNANÍK, P. NOHELOVÁ, H. ROVNANÍKOVÁ, P. BAYER, P.

Originální název

Studium vlivu obsahu Al2O3 na vlastnosti alkalicky aktivované strusky

Anglický název

Study of influence of Al2O3 content on the properties of alkali activated aluminosilicates

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Betony na bázi alkalicky aktivované strusky se vyznačují dobrou odolností vůči vysokým teplotám. Zvýšením obsahu hliníku v pojivu byl učiněn pokus o zvýšení této odolnosti. jsme Ke směsi strusky aktivované sušeným silikátem sodným byl přidáván roztok hlinitanu sodného tak, aby poměr SiO2 : Al2O3 ležel v rozmezí 7:1 až 2:1. Při experimentu byly sledovány mechanické vlastnosti aluminosilikátového kompozitu bez tepelného namáhání a po tepelném namáhání teplotami 200, 400, 600, 800 a 1000 C. Výsledky byly porovnávány s vlastnostmi aluminosilikátového kompozitu bez přídavku hlinitanu sodného.

Anglický abstrakt

Alkali-activated slag concretes exhibit good resistance against high temperatures. To enhance the resistance we tried to increase aluminum content. Solution of sodium aluminate was added to the mixture of slag with dried sodium silicate, in oreder to obtain a molar ratio of SiO2:Al2O3 between 7:1 and 2:1. The machanical properties of aluminosilicate material without thermal treatment and after exposure to 200, 400, 600, 800, and 1000 C were examined. The results were compared with the properties of the composite without an addition of soudium aluminate.

Klíčová slova v angličtině

aluminosilicates, alkli activation

Autoři

ROVNANÍK, P.; NOHELOVÁ, H.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.

Rok RIV

2005

Vydáno

25. 9. 2005

Nakladatel

Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta,

Místo

Žilina

ISBN

80-8070-451-1

Kniha

CONSTRUMAT 2005

Číslo edice

1

Strany od

46

Strany do

49

Strany počet

4

BibTex

@inproceedings{BUT15551,
  author="Pavel {Rovnaník} and Hana {Nohelová} and Pavla {Rovnaníková} and Patrik {Bayer}",
  title="Studium vlivu obsahu Al2O3 na vlastnosti alkalicky aktivované strusky",
  booktitle="CONSTRUMAT 2005",
  year="2005",
  number="1",
  pages="46--49",
  publisher="Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta,",
  address="Žilina",
  isbn="80-8070-451-1"
}