Detail publikace

Studium vlivu obsahu Al2O3 na vlastnosti alkalicky aktivované strusky

ROVNANÍK, P. NOHELOVÁ, H. ROVNANÍKOVÁ, P. BAYER, P.

Originální název

Studium vlivu obsahu Al2O3 na vlastnosti alkalicky aktivované strusky

Český název

Studium vlivu obsahu Al2O3 na vlastnosti alkalicky aktivované strusky

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Betony na bázi alkalicky aktivované strusky se vyznačují dobrou odolností vůči vysokým teplotám. Zvýšením obsahu hliníku v pojivu byl učiněn pokus o zvýšení této odolnosti. jsme Ke směsi strusky aktivované sušeným silikátem sodným byl přidáván roztok hlinitanu sodného tak, aby poměr SiO2 : Al2O3 ležel v rozmezí 7:1 až 2:1. Při experimentu byly sledovány mechanické vlastnosti aluminosilikátového kompozitu bez tepelného namáhání a po tepelném namáhání teplotami 200, 400, 600, 800 a 1000 C. Výsledky byly porovnávány s vlastnostmi aluminosilikátového kompozitu bez přídavku hlinitanu sodného.

Český abstrakt

Betony na bázi alkalicky aktivované strusky se vyznačují dobrou odolností vůči vysokým teplotám. Zvýšením obsahu hliníku v pojivu byl učiněn pokus o zvýšení této odolnosti. jsme Ke směsi strusky aktivované sušeným silikátem sodným byl přidáván roztok hlinitanu sodného tak, aby poměr SiO2 : Al2O3 ležel v rozmezí 7:1 až 2:1. Při experimentu byly sledovány mechanické vlastnosti aluminosilikátového kompozitu bez tepelného namáhání a po tepelném namáhání teplotami 200, 400, 600, 800 a 1000 C. Výsledky byly porovnávány s vlastnostmi aluminosilikátového kompozitu bez přídavku hlinitanu sodného.

Rok RIV

2005

Vydáno

25.09.2005

Nakladatel

Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta,

Místo

Žilina

ISBN

80-8070-451-1

Kniha

CONSTRUMAT 2005

Číslo vydání

1

Strany od

46

Strany do

49

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT15551,
 author="Pavel {Rovnaník} and Hana {Nohelová} and Pavla {Rovnaníková} and Patrik {Bayer}",
 title="Studium vlivu obsahu Al2O3 na vlastnosti alkalicky aktivované strusky",
 annote="Betony na bázi alkalicky aktivované strusky se vyznačují dobrou odolností vůči vysokým teplotám. Zvýšením obsahu hliníku v pojivu byl učiněn pokus o zvýšení této odolnosti. jsme Ke směsi strusky aktivované sušeným silikátem sodným byl přidáván roztok hlinitanu sodného tak, aby poměr SiO2 : Al2O3 ležel v rozmezí 7:1 až 2:1. Při experimentu byly sledovány mechanické vlastnosti aluminosilikátového kompozitu bez tepelného namáhání a po tepelném namáhání teplotami 200, 400, 600, 800 a 1000 C. Výsledky byly porovnávány s vlastnostmi aluminosilikátového kompozitu bez přídavku hlinitanu sodného.",
 address="Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta,",
 booktitle="CONSTRUMAT 2005",
 chapter="15551",
 institution="Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta,",
 year="2005",
 month="september",
 pages="46--49",
 publisher="Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta,",
 type="conference paper"
}