Detail publikace

Vliv druhu kameniva na vlastnosti silikátových kompozitů při zahřívání na vysoké teploty

ROVNANÍK, P. BAYER, P. ROVNANÍKOVÁ, P.

Originální název

Vliv druhu kameniva na vlastnosti silikátových kompozitů při zahřívání na vysoké teploty

Český název

Vliv druhu kameniva na vlastnosti silikátových kompozitů při zahřívání na vysoké teploty

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Alkalicky aktivovaná vysokopecní struska vykazuje, v porovnání s kompozity na bázi portlandského cementu, vyšší odolnost proti namáhání vysokými teplotami. Značný vliv na stabilitu struskových kompozitů má kvalita plniva. V příspěvku jsou porovnány vlastnosti dvou struskových kompozitů s dvěma různými plnivy - běžným betonářským pískem a elektroporcelánem, po šokovém namáhání na teploty 1000 a 1200 C.

Český abstrakt

Alkalicky aktivovaná vysokopecní struska vykazuje, v porovnání s kompozity na bázi portlandského cementu, vyšší odolnost proti namáhání vysokými teplotami. Značný vliv na stabilitu struskových kompozitů má kvalita plniva. V příspěvku jsou porovnány vlastnosti dvou struskových kompozitů s dvěma různými plnivy - běžným betonářským pískem a elektroporcelánem, po šokovém namáhání na teploty 1000 a 1200 C.

Rok RIV

2006

Vydáno

30.05.2006

Nakladatel

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.

Místo

Telč

ISBN

80-239-7146-8

Kniha

X. konference - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky

Strany od

145

Strany do

149

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT19004,
 author="Pavel {Rovnaník} and Patrik {Bayer} and Pavla {Rovnaníková}",
 title="Vliv druhu kameniva na vlastnosti silikátových kompozitů při zahřívání na vysoké teploty",
 annote="Alkalicky aktivovaná vysokopecní struska vykazuje, v porovnání s kompozity na bázi portlandského cementu, vyšší odolnost proti namáhání vysokými teplotami. Značný vliv na stabilitu struskových kompozitů má kvalita plniva. V příspěvku jsou porovnány vlastnosti dvou struskových kompozitů s dvěma různými plnivy - běžným betonářským pískem a elektroporcelánem, po šokovém namáhání na teploty 1000 a 1200 C.",
 address="Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.",
 booktitle="X. konference - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky",
 chapter="19004",
 institution="Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.",
 year="2006",
 month="may",
 pages="145--149",
 publisher="Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.",
 type="conference paper"
}