program celoživotního vzdělávání

Master of Science in Cybersecurity

Fakulta: FEKTZkratka: CZV3-CyberAk. rok: 2024/2025

Typ studijního programu: celoživotní vzdělávání - dlouhodobý kurz

Kód studijního programu: CZV000000001

Udělovaný titul: MSc

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: -

Forma studia

Distanční interaktivní studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Cíle studia

Program proCyber je zaměřen na profesní vzdělávání v oblasti kyberbezpečnosti. Reaguje na dlouhodobý trend nedostatku odborníků v oblasti kyberbezpečnosti na českém i zahraničním pracovním trhu a silnou poptávku, a to jak ze soukromého, tak veřejného sektoru, po odbornících se znalostmi a dovednostmi nutnými pro pracovní pozice vyžadované současnou legislativou i každodenní praxí. Program kombinuje technické vzdělávání v oblastech informatiky, komunikačních technologií a kryptologie s netechnickými obory, zejména právem. Program umožňuje studium posluchačům, kteří již pracují na pozicích bezpečnostních expertů či plánují na tyto pozice ze současných zaměření přejít. Cílem programu je snížit současný tzv. „skills gap“ v oblasti kyberbezpečnosti, tj. nesoulad mezi požadavky praxe a reálnými schopnostmi zaměstnanců a kandidátů na trhu práce.

Profil absolventa

Absolvent bude znát základní principy moderní kryptografie, parametrických nastavení kryptosystémů a doporučení národních i mezinárodních autorit v této oblasti, principy síťových prvků pro filtraci a analýzu datového provozu, mechanismy zabezpečení síťových prvků a operačních systémů, principy bezpečného vývoje softwaru, principy návrhu a správy moderních komunikačních sítí včetně mobilních sítí, současnou legislativu týkající se ICT technologií a kybernetické bezpečnosti.

Absolvent bude umět použít existující implementace kryptografických mechanismů, vyvíjet bezpečnostní aplikace, řešit problémy v rozsáhlých síťových infrastrukturách, detekovat, řešit a analyzovat bezpečnostní incidenty, navrhovat a implementovat bezpečnostní mechanismy, zajistit soulad infrastruktury s požadavky aktuální legislativy, používat nástroje pro penetrační a zátěžové testování, používat skenery zranitelností a opravit nalezené nedostatky.

Charakteristika profesí

Absolvent programu proCyber získá teoretické i praktické znalosti a dovednosti z oblasti kyberbezpečnosti nutné pro vykonávání praxe na relevantních pozicích, zejména bezpečnostních administrátorů, auditorů, IT bezpečnostních konzultantů, analytiků, softwarových vývojářů, manažerů bezpečnostních týmů či obchodních zástupců v oblasti ICT bezpečnosti. Komplexní přístup pokrývající klíčové aspekty moderní informační bezpečnosti umožní posluchačům získat vzdělání nutné nejen pro čistě technické, ale i manažerské pozice.

Podmínky splnění

Předměty jsou zakončeny ověřením získaných kompetencí, například zkouškou, kolokviem, písemným projektem či zápočtem. Konkrétní způsob ukončení je uveden v kartách předmětů, které jsou přílohou této dokumentace. Způsob bodování a požadavky na studenty jsou uvedeny v každoročně aktualizované vyhlášce garanta předmětu. V předmětech, které mají jako součást výuky laboratorní cvičení, je nutné pro připuštění ke zkoušce získání zápočtu. Laboratorní výuku lze v případě opakování předmětu uznat z minulého roku na základě souhlasu garanta. Projekty jsou zakončeny zápočtem uděleným na základě úspěšné obhajoby. Způsob zkoušení se řídí zkušebním řádem VUT.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CZV-AKRAplikovaná kryptografie cs7PovinnýzkP - 26ne
CZV-IP1Individuální projekt 1cs15Povinnýklne
CZV-ZITZáklady informatikycs4PovinnýzkP - 26ne
CZV-ZKRZáklady kryptografiecs6PovinnýzkP - 26ne
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CZV-BDSBezpečnost databázových systémůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ne
CZV-IP2Individuální projekt 2cs15Povinnýklne
CZV-NSBNávrh, správa, bezpečnost cs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ne
CZV-ICTSíťová bezpečnostcs7Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CZV-IOTKomunikační systémy pro IoTcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 13MODUL 1ne
CZV-KOMKomunikační technologiecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 13MODUL 1ne
CZV-PRSPraktikum síťových technologiícs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 13MODUL 1ne
CZV-SCOBezpečné kódovánícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 13MODUL 2ne
CZV-ININávrh a implementace IT služebcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 13MODUL 2ne
CZV-IVSPraktické aspekty vývoje softwarecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 13MODUL 2ne
CZV-KODKyberkriminalita a ochrana datcs4Povinně volitelnýkolP - 26MODUL 3ne
CZV-PITPrávo informačních technologiícs5Povinně volitelnýkolP - 26MODUL 3ne
CZV-PKBPrávo kybernetické bezpečnostics5Povinně volitelnýkolP - 26MODUL 3ne
CZV-BDABlockchainy a decentralizované aplikacecs5VolitelnýzkP - 26ne
CZV-PAIPrávní regulace v AIcs5VolitelnýkolP - 26ne
CZV-SIBSeminář kyberbezpečnostcs5VolitelnýzkP - 26ne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CZV-ZPRZávěrečný projektcs30Povinnýklne