Detail specializace

Architektura

FASTZkratka: ARAAk. rok: 2023/2024

Program: Architektura a rozvoj sídel


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NGA050Odborná praxecs29PovinnýVT - 1ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NGA051Ateliér urbanistické tvorbycs10PovinnýklA - 130ano
NVA067Ceny ve stavebnictvícs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NVA068Investování (ArA)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NZB014-APsychologie ve firemní praxien2PovinnýP - 26ano
NWA032Technologie staveb 1 (ArA)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NGB053Architektura inženýrských stavebcs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 136047ano
NGB054Kulturní hodnoty krajiny a sídelcs3Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 266047ano
NGB055Odborná exkurzecs3Povinně volitelnýklVT - 326047ano
NHB069Trvale udržitelná výstavba (ARS)cs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 136047ano
NFB022Udržitelná obnova zastavěného prostředícs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 136047ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NVA069Podnikový managementcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NZA019Právo pro architektycs2PovinnýP - 26ano
NGA056Specializovaný ateliér (ArA)cs10PovinnýklA - 143ano
NWA033Technologie staveb 2 (ArA)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NVA070Veřejné stavební investicecs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NMB020Dopravní urbanismuscs3Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 266049ano
NZB021Etika v podnikánícs3Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 136049ano
NEA053Geografické informační systémy (ARS)cs3Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 266049ano
NZB020Historie a filozofie technikycs3Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 136049ano
NGB059Tradice a Nový urbanismuscs3Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 266049ano
NSB022Revitalizace a stabilita krajinycs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 136050ano
NGB058Teorie a praxe architektonického navrhovánícs3Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / C1 - 266050ano
NHB070Vybrané stati z požární bezpečnosti (APS)cs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 136050ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NGA060Diplomový projektcs30PovinnýPR - 26ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
6047 2 NGB053, NGB054, NGB055, NHB069, NFB022
6049 1 NMB020, NZB021, NEA053, NZB020, NGB059
6050 1 NSB022, NGB058, NHB070