Detail předmětu

Ceny ve stavebnictví

FAST-NVA067Ak. rok: 2023/2024

Postupně jsou probírána následující témata. Ceny. Cenová soustava. Cenové informace. Nákladově orientovaná tvorba cen. Ceny ve stavebnictví v ČR. Účastníci výstavby. Smluvní vztahy. Smluvní ceny. Cenové pomůcky.
Cena stavby. Souhrnný rozpočet. Rozpočtové ukazatele stavebních objektů. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu. Podklady pro sestavení rozpočtu. Cena stavební práce.
Cena projektových prací a inženýrské činnosti. Honorářový řád inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Vývoj cen ve stavebnictví v ČR. Základní poznatky z oceňování stavební činnosti v zahraničí. Software pro rozpočtování. Oceňování nemovitostí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Znalost pracovního inženýrství a ekonomiky práce ve stavebnictví v rozsahu předmětu Ekonomika výstavby. Znalosti a dovednosti jsou požadovány zejména z oblasti normování práce, materiálu, strojů a zařízení ve výstavbě, problematiky mezd a platů, třídníků a klasifikací produkce ve stavebnictví.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je Získání vědomostí o cenové tvorbě se zaměřením na znalosti v oblasti kalkulování nákladů a tvorby cen ve výstavbě. Získání dovedností při práci s oceňovacími podklady a s aktuálními softwarovými produkty pro rozpočtování a kalkulace ve stavebnictví, které jsou užívané běžně ve stavební praxi.
Znalost vědomostí o cenové tvorbě se zaměřením na znalosti v oblasti kalkulování nákladů a tvorby cen ve výstavbě.

Základní literatura

TICHÁ, Alena. Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. ISBN 978-80-7204-587-7.   (CS)
ÚRS Praha: Příručka rozpočtáře. Rozpočtování a oceňování stavebních prací. Praha. 2019. ISBN 978-80-7369-791-4  (CS)
TICHÁ A., MARKOVÁ L., PUCHÝŘ B. Ceny ve stavebnictví I, URS s.r.o., Brno 1999  (CS)
TICHÁ, Alena, MARKOVÁ, Leonora, PUCHÝŘ, Bohumil, BOČKOVÁ, Kateřina. Costing and pricing in civil engineering. VUT FAST, CERM, s.r.o,, 2002. ISBN 80-214-2152-5. (CS)  (CS)

Zákon o cenách a související právní předpisy v aktuálním znění 

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-ARS magisterský navazující

    specializace ARA , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. Ceny. Cenové předpisy. Cenová soustava.

2. Cenová politika státu. Cenové informace.

3. Cena stavby. Souhrnný rozpočet stavby.

4. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu.

5. Cena stavebního objektu. Rozpočtovací systémy.

6. Cena stavební práce. Kalkulační vzorec ceny. Cena a náklady.

7. Náklady. Druhy a členění nákladů.

8. Nákladově orientovaná tvorba cen.

9. Cena projektové a inženýrské činnosti. Ceny rozpočtářských prací. Ceny zeměměřických prací.

10. Veřejné zakázky ve stavebnictví a ceny.

11. Oceňování nemovitostí. Legislativa. Základní pojmy.

12. Oceňování staveb jako nemovitostí. Metody oceňování.

13. Cenové pomůcky a produkty.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. Literatura. Požadavky k zápočtu.

2. Náklady a ceny ve stavebnictví.

3. Cena stavební práce. Kalkulační vzorec.

4. Cena stavební práce. Kalkulace nákladů.

5. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu - práce hlavní stavební výroby.

6. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu - práce hlavní stavební výroby.

7. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu - práce přidružené stavební výroby.

8. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu - práce přidružené stavební výroby.

9. Cena stavebního objektu. Kompletace rozpočtu.

10. Cena stavebního objektu. Propočet. Rozpočtové ukazatele.

11. Honoráře projektantů a architektů.

12. Souhrnný rozpočet stavby.

13. Zápočtový test.