Detail předmětu

Architektura inženýrských staveb

FAST-NGB053Ak. rok: 2023/2024

Inženýrské stavby jako součást architektonické tvorby, typologická podstata a estetické hodnoty. Aplikace teoretických vědomostí v rešerších vybraných inženýrských staveb.
Historie a vývoj inženýrských staveb. Typologie a design inženýrských staveb - silnice, železnice, podzemní dráhy, letiště, stavby pro energetiku, vodní cesty, jezy, hráze a přehrady, mosty, vodojemy, plynojemy, věže, volné aparatury, ekologické stavby.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Vstupní znalosti

Všeobecná znalost typologie výrobních a užitkových staveb, znalost konstrukcí pozemního stavitelství a statických disciplín v rozsahu bakalářského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

seznámení s historií a vývojem inženýrského stavitelství,
objasnění typologických zásad inženýrských staveb,
konstrukční principy inženýrského stavitelství,
zásady statického řešení inženýrských staveb,
aplikace inženýrských staveb při tvorbě kulturní krajiny,
znalost historie a vývoje inženýrského stavitelství,
znalost typologie inženýrských staveb,
znalost konstrukcí inženýrského stavitelství včetně statiky,
tvůrčí aplikace inženýrských staveb při tvorbě kulturní krajiny,

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-ARS magisterský navazující

    specializace ARA , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    specializace ARP , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Historie a vývoj inženýrských staveb. 2. Typologie a design inženýrských staveb – silnice, železnice, podzemní dráhy, letiště. 3. Typologie a design inženýrských staveb – stavby pro energetiku. 4. Seminář I. – zadání seminární práce, konzultace. 5. Typologie a design inženýrských staveb – vodní cesty, jezy, hráze, přehrady. 6. Typologie a design inženýrských staveb – mosty I. 7. Typologie a design inženýrských staveb – mosty II. 8. Seminář II. – konzultace. 9. Typologie a design inženýrských staveb – tele a radiověže, těžní věže, plynojemy, volné aparatury. 10. Stavby pro ekologii – čistírny odpadních vod, spalovny, vodojemy. 11. Aplikace výtvarných kategorií v inženýrských stavbách současných architektů. 12. Seminář III. – konzultace. 13. Seminář IV. – prezentace seminárních prací.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Analýza inženýrských staveb - silnice, železnice 2. Analýza inženýrských staveb - podzemní dráhy, letiště 3. Analýza inženýrských staveb pro energetické využití 4. Analýza inženýrských staveb - vodní cesty, jezy 5. Analýza inženýrských staveb - hráze a přehrady 6. Analýza inženýrských staveb - mosty I 7. Analýza inženýrských staveb - mosty II 8. Analýza inženýrských staveb - mosty III 9. Analýza inženýrských staveb - televizní věže, radiověže,těžní věže 10.Analýza inženýrských staveb - plynojemy, volné aparatury 11.Analýza inženýrských staveb - čistírny odpadních vod 12.Analýza inženýrských staveb - spalovny, vodojemy 13.Konečné hodnocení výsledků práce